Архив - събития

Проект Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България, 60-годишнина от членството на България в ЮНЕСКО

Job 0138 prv

 Във връзка с отбелязването на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО Институтът за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол към Българската академия на науките изработи двуезичен интерактивен мултимедиен продукт на тема Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България/ Man-Nature-Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria. В представянето са включени и 4 от паметниците на територията на Република България от листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО – Казанлъшка и Свещарски гробници, Мадарски конник, Ивановски скални манастири. 

Темата се вписва изцяло в приоритетните области на ЮНЕСКО, тъй като проектът е насочен към широката публика, основно към подрастващите и обучаващите се, и е обвързан с разпространяването на ценностите на световната организация.Цел на проекта е да запознае аудиторията с връзката на античния и средновековния човек с природата, нейната трансформация в култура на битието, връзката природа-култура, видима в съхранените до наши дни недвижими и движимикултурни ценности. Чрез визуалния и текстови разказ се потърси осмислянето на отношението човек – природа – култура, с цел доближаване до хората от античността и средновековието, извън техните клиширани от учебниците, достъпната литература и медийно представяне на широката аудитория образи, през историческия факт и през метафоричния образен текст.

Човек-природа-култура може да бъде свален от ТАЗИ ВРЪЗКА и след разархивиране да бъде ползван на личния ви компютър.  

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене