Архив - събития

Представяне на монография на австрийския учен доц. д-р Петер Ругенталер

Харвардския университет за Студената война - Harvard University's Cold WarStudies Book Series, с отговорен редактор проф. д-р Марк Креймър, Директор на Харвардския център за изследване на Студената война и старши изследовател в Центъра „Дейвис“ за руски, европейски и азиатски изследвания в Харвардския университет, който се отзова на поканата да представи книгата и нейния автор.

 

book seminar 28 September  Kostov Kramer and Ruggenthaler 1

 

Проф. д-р Марк Креймър представи автора на монографията доц. д-р Петер Ругенталер, като подчерта, че той е не само старши изследовател в Института „Болцман“ за изследване на последиците от войната в град Грац, Австрия, но е сред водещите учени на този институт, чиято основна задача е да изследва целенасочено и задълбочено историята на ХХ век. доц. д-р Ругенталер е магистър по история и славянски изследвания и доктор от Университета в Грац, а през 2013 г. се хабилитира в областта на съвременната история. Работи в Института „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните още от 1998 г. като изследователските му интереси са най-вече по проблемите на съветската външна политика и Студената война и въпросът за неутралитета по време на двуполюсното противопоставяне. Доц. д-р Ругенталер е член на руско-австрийската комисия за историците от 2008 г., автор и редактор на повече от 20 книги и 90 статии. Професор Креймър запозна присъстващите учени и гости с достойнствата на книгата, като посочи, че тя вече е привлякла заслужено вниманието на специалистите по Студената война и външна политика на СССР не само в Австрия, но и извън нея. За това допринася фактът, че авторът е използвал за написването на книгата наскоро разсекретени документи от съветските архиви, които му позволяват да предложи ново виждане за разделянето на Европа след Втората световна война. Важен принос според Креймър е това, че тази книга се разграничава от разбирането, че е било възможно да се създадат неутрални зони в Европа, включително в Германия. Според Ругенталер Съветският съюз под ръководството на Й.Сталин твърдо е установил контрол върху собствената си зона на германска територия. В изказването си Креймър заключи, че проследявайки позицията на Сталин към неутралитета в световната политика, книгата ни предлага важни нюанси и съждения за произхода на Студената война. 

Boyadjievas book seminar at the Balkan Studies Institute  28 September 2017 1

   

В отговор доц. д-р Ругенталер в изказването си подчерта, че книгата показва, че Йосиф Сталин, който всъщност взима всички важни решения относно съветската външна политика в един продължителен период – от 1930 г. до смъртта си през 1953 г., никога не е приемал тезата за „неутралитет“, що се отнася до Германия. Той е предпочитал Германия да остане разделена, отколкото да приеме съществуването на истинска неутрална държава на нейно място. Професор Креймър запозна присъстващите със своите тези и разсъждения относно изследваната тема и направи коментар на тезата на Ругенталер. След това проф. Костов даде думата на присъстващите за въпроси и коментари. В дискусията взеха участие проф. д-р Йордан Баев, специалист по проблемите на сигурността на Балканите след Студената война и дългогодишен ръководител на групата за изследване на Студената война – България, доц. д-р Валентин Петрусенко, специалист по Съвременна световна история, и други специалисти.
На представянето присъстваха учени и специалисти от ИБЦТ, от други научни звена в БАН, от други институции и учебни заведения в страната, докторанти и гости, които се интересуват от проблемите на международната политика по време на Студената война. След дискусията събитието бе закрито.
Академичната проява е не само в съответствие с традицията на ИБЦТ да информира специалистите и обществеността за новите научни постижения на български и чужди учени. В унисон с научната и популяризаторската мисия на Института, тя в същото време е свидетелство за амбицията на утвърдения научен институт в Българската академия на науките да бъде и център на международното научно сътрудничество с престижни научни центрове в държави от Европа и в света.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене