Архив - събития

Споразумение за сътрудничество между ИБЦТ и Историческия институт на Черногорския Университет

Черна Гора Документът бе подписан от директорите на двата института – проф. дин Александър Костов и проф. д-р Радослав Распопович.
Споразумението предвижда съвместна изследователска дейност с участието на учени от двата института, подготовка и публикуване на документални сборници и научни статии, отнасящи се до проучвания върху историята на Балканите през XIX и XX век.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене