Архив - събития

Представяне на сборник ...първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения

Cover purva radost2На 5 юли (четвъртък) от 17.00 часа в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде представен сборника
"...първа радост е за мене". Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения 

Събитието се организира от Института за литература, Института за изследване на обществата и знанието и Института за балканистика с Център по тракология към БАН и е част от интердисциплинарния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: Исторически корени и съвременни измерения”. Сборникът и проектът ще бъдат представени от проф. Боряна Христова, проф. Николай Аретов, проф. Пепка Бояджиева, проф. Кристина Петкова и проф. Рая Заимова. Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд Научни изследвания. Изданието е на Кралица Маб.

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене