Архив - събития

Лекция на проф. Робърт Остин

На 6 март 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч.проф. Робърт Остин ще изнесе лекция на тема:

Fan S. Noli, Ahmet Zogu and Albanian Democracy
 
Лекцията ще се състои в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на ул. Московска 45


Проф. Остин (Център за европейски, руски и евразийски изследвания към Факултета „Мънк“ за глобални проблеми, Университет в Торонто) е гост на „Семинара за национална и регионална история“ към Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ към СУ „Св. Кл. Охридски“


 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене