Архив - събития

Публична академична лекция

На 29 юли 2014 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на ИБЦТ ул. Московска 45 проф. дин Александър Костов ще изнесе публична лекция на тема "Балканистичните изследвания през последния половин век". Лекцията е в изпълнение на изискванията на чл.28 от ЗРАСРБ.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене