Лични страници

    проф. дин Светлозар Елдъров
    Научни интереси: България и Балканите ХІХ – ХХ век: православие и католицизъм, Македонски въпрос, националноосвободителни борби на македонските и тракийските българи, българо-хърватски отношения, военна история, политическа история.

Stoyanka Dimitrovaгл.ас. д-р Стоянка Димитрова

Научни интереси: военно-политическа, дипломатическа и икономическа история на Древна Тракия и траките; социална структура и социални категории, северно-тракийски етнически общности, гети, даки, Буребиста, Декеней, Децебал, елинистическа епоха, предримска Тракия, римското проникване в Долно-дунавските земи, археология

iulia zlatkovaгл. ас. д-р Юлия Златкова

Научни интереси: културна и религиозна история, руска политическа идеология и политика на Балканите

Yura Konstantinovaдоц. д-р Юра Константинова

Научни интереси – история на Гърция в ново време, българо-гръцки отношения ХІХ-ХХ в., социална история, елити, българската общност в Солун

Страница 3 от 3

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене