Лични страници

40992 1908ddewweeeweq 960 539Светлозар Владимиров Елдъров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
България и Балканите ХІХ – ХХ век: православие и католицизъм, Македонски въпрос, националноосвободителни борби на македонските и тракийските българи, българо-хърватски отношения, военна история, политическа история.

                Стела Петрова Стефанова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Културно наследство, археологическо наследство, римско археологическо наследство,  културен туризъм , класическа археология

Ст. Янакиев PhotoСтефан Димитров Янакиев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Римска Тракия, романизация

Yura KonstantinovaЮра Тотева Константинова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
История на Гърция, международни отношения на Балканите XIX-XXI в., българите в Солун, диаспора, балканско кино, памет, дигитална хуманитаристика

Страница 3 от 3

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене