Лични страници

Славчо Ангелов Киров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Тракология, римска история, епиграфика, църковна организация и християнизация на Балканите, I-VI в.

Yura KonstantinovaЮра Тотева Константинова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, доцент

Научни интереси:
История на Гърция, международни отношения на Балканите XIX-XXI в., българите в Солун, диаспора, памет, дигитална хуманитаристика

Страница 3 от 3

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене