Лични страници

Yura KonstantinovaЮра Тотева Константинова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
История на Гърция, международни отношения на Балканите XIX-XXI в., българите в Солун, диаспора, балканско кино, памет, дигитална хуманитаристика

Страница 3 от 3

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене