Лични страници

10702039 839296242759036 5362522667860940013 nСамуил Мунир Камбуров

Научна степен  и заемана длъжност:
Асистент

Научни интереси:
Средновековна история и археология, културно-историческо наследство, съвременна геополитика в региона на Леванта и Близкия изток, културно-исторически контакти между Балканите и Близкия изток, средновековно въоръжение и военно дело в Югоизточна Европа и Близкия изток, средновековно въоръжение и снаряжение в Северна Европа, производство, развитие и разпространение на средновековните прободно-сечащи оръжия на Балканския полуостров и в Близкия изток, културно-исторически туризъм.

40992 1908ddewweeeweq 960 539Светлозар Владимиров Елдъров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, професор

Научни интереси:
България и Балканите ХІХ – ХХ век: православие и католицизъм, Македонски въпрос, националноосвободителни борби на македонските и тракийските българи, българо-хърватски отношения, военна история, политическа история.

Славчо Ангелов Киров

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Тракология, римска история, епиграфика, църковна организация и християнизация на Балканите, I-VI в.

                Стела Петрова Стефанова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, историк

Научни интереси:
Културно наследство, археологическо наследство, римско археологическо наследство,  културен туризъм , класическа археология

Yura KonstantinovaЮра Тотева Константинова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор на историческите науки, доцент

Научни интереси:
История на Гърция, международни отношения на Балканите XIX-XXI в., българите в Солун, диаспора, балканско кино, памет, дигитална хуманитаристика

Страница 3 от 3

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене