Лични страници

Бисер Банчев

B-3д-р Бисер Банчев


Научни интереси – съвременна история на Югоизточна Европа; разпадане на Югославия; Сърбия; Черна гора; национализъм, национална сигурност; геополитика и международни отношения на балканските страни.


Образование
2005 – доктор по нова и най-нова балканска история, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет
1993 – магистър по нова и най-нова балканска история, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет
Участие в проекти
2010-2012 „Политика и граници на Балканите. Религия, етноси, нации" - ИБЦТ, БАН,
2010–2012 - „Великите сили и Балканите през 19-20 в." – съвместен проект между Балканоложкия институт към Сръбската академия на науките, Белград и ИБЦТ, БАН
2013 – досега –"Балканите и европейската идея от втората половина на XIX до началато на XXI век" – ИБЦТ, БАН
2013 – досега –"България, Сърбия/Югославия и международните отношения на Балканите (1900–1989)” – съвместен проект между Балканоложкия институт към Сръбската академия на науките и изкуствата, Белград и ИБЦТ, БАН
2016 – досега –"България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни”– съвместен проект между Черногорската академия на науките и изкуствата, Белград и ИБЦТ, БАН

Стипендии
2009-2010 – Collegium Historicum - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2005 – Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut - Wien
Редакционни колегии
Геополитика – София
Međunarodna politika - Beograd
Публикации
България и Югославската криза (1989 – 1995), София: УИ „Св. Климент Охридски", 2009, 304 с., 7 ил.
"Югославската криза и политиката на Германия през втората половина на 1991 година", Международни отношения, 2003, №2, 43-58.
"Краят на гръцко-българското геополитическо партньорство (Несъстоялата се гръцко-българо-сръбска среща през септември 1991)", Геополитика, 2005, №3, 39-47.
"САЩ срещу Югославия през 1984? (Недоразумения около Директива 133 на президента Рейгън)", АНАМНЕЗА, 2008, № 3, 145-165.
"Дунав като обект на геополитическо съперничество (последните 200 години)", Геополитика, 2009, №2, 34-44.
"Въпросът за българското малцинство в Югославия според документацията на ООН от 1994-1995 година", Исторически преглед, 2009, № 1-2, 131-140.
"Neglecting Historical Legitimacy: The new States Serbia and Montenegro as Successors to Yugoslavia and/or to themselves", Etudes Balkaniques (Sofia), 2011, №2-3, 51-78.
"Bugarska i kriza oko Bihaća 1993. godine", Tokovi istorije, 2011, №1, 127-136.
"How Balkanization replaced Lebanization during the break up of Yugoslavia", Etudes Balkaniques (Sofia), 2012, №1, 43-52.
"Сърбия – трудното разделяне с историята", В: Балканите през първото десетилетие на ХХI век, София, Парадигма, 2012, 318 – 349.
"Черна гора – пренебрегваната република", В: Балканите през първото десетилетие на ХХI век, София, Парадигма, 2012, 431 – 451.
"Србија у политици ЕУ 1991-2006", Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU,(Zbornik radova), Beograd, Institut za međunarodnu politiku I privredu, 2012, 127-136.
Неволни грешки” в представянето на трагедията в Сребреница. – В: ХVІІІ Кюстендилски четения „Дебати и проблеми в модерната българска историческа наука“, София, СУ „Св. Климент Охридски”, 2013 г., p.198-211.
Сърбия и Европейският съюз – предизвикателствата днес/ Serbia and the European Union: the challenges today - сп.Дипломация/Diplomacy, 2013, №10, с. 48-52, 152-156.
Капаните в Договора за добросъседство с Македония и възможностите за преодоляването им - сп. Геополитика, 2014, №1, с. 5-15, ISSN 1312-4579.
30. В сянката на Косово и Южен поток. Сърбия и украинската криза - сп. Геополитика, 2014, №3, с. 23-31, ISSN 1312-4579.
31. Черна гора в търсена на баланс между евроатлантическата интеграция и традиционната близост с Русия - сп. Геополитика, 2014, №4, с. 34-41, ISSN 1312-4579.
33. Сърбия – завръщането в Европа като бягане с препятствия. – В: Костов Ал. (съст.) Балканите през второто десетилетие на XXI век. София, Парадигма, 2015, с.282 – 309, ISBN 978-954-326-248-9
Черна гора – малката държава с големи амбиции. – В: Костов Ал. (съст) Балканите през второто десетилетие на XXI век. София, Парадигма, 2015, с. 363-387, ISBN 978-954-326-248-9
Rumania’s Position on Serbia’s EU Admission Negotiations in February-March 2012 and its Reflection in the Bulgarian Media, Revue des Études Sud-Est Européennes, 2016 (LIV), № 1–4, p. 315-326.
Мюсюлманската общност в Сръбски Санджак през второто десетилетие на ХХI век и нейните лидери – В: Назърска, Ж., Шапкалова, Св. (съст.) Хармония в различията. Сборник доклади от научната конференция „Хармония в различията”, София, 2016.

Съставител:
Украинската криза и Балканите, София: „Парадигма", 2017, 252 с.
e-mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция – ул. Московска 45, София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене