Лични страници

Златомира Герджикова

Zlatomira Gerdzhikovaдоц. д-р Златомира Герджикова
Научни интереси: история на късноантичната църква, ролята на епископа като политически и социален фактор в късноантичното общество, процесът на представяне, интегриране и налагане на идеологически общности в заобикалящото ги общество.

Образование
2007 – доктор по история – Институт по балканистика – БАН
1999 – магистър по история – СУ „Св. Климент Охридски”
Преподавателска дейност
2014 - до днес – спец-курс „Религия и общество в Югоизточна Европа през Античността и Средновековието”, бакалавърска програма „Минало и съвремие на Югоизточна Европа”, СУ „Св. Климент Охридски”, 30 часа.
Участие в проекти
2017 – 2019 – „Гласове и образи от средновековните Балкани (ІV–ХVІ в.)”, двустранен изследователски проект на ИБЦТ и Византолошки институт–САНИ, ръководители проф. дин Лиляна Симеонова, акад. Любомир Максимович.
2017 – 2019 – „Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора”, двустранен изследователски проект на ИБЦТ и Отделение за хуманитарни науки (Черногорска академия на науките и изкуството), ръководители проф. дин Лиляна Симеонова, акад. Джордже Борозан.
2014 – 2016 – „„Голямото Средиземноморие”: поглед отвътре и отвън”, бюджетен проект, ръководител проф. дин Лиляна Симеонова.
2014 – 2016 –„Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен”, проект на ИБЦТ и Византолошки институт-САНУ, ръководител проф. дин Лиляна Симеонова.
Стипендии
09. 2012 г. – American Research Center in Sofia – International Conference Travel Award Program for Bulgarian Scholars – Between Heaven and Earth: Law, Ideology, and the Social Order in Late Antiquity, Manchester, 2012.
01.10.2009 – 30.09.2010 – Стипендия на Центъра за върхови постижения „Диалог Европа”. Тема на проекта: Несбъднатата мечта на императора: стремежът на Константин към единство на Църквата. Атина, Гърция, един месец – Библиотека Генадион; Рим, Италия, два месеца – Pontificio Instituto Orientale.
01.09.2005 – 31.06. 2006 – Стипендия на Министерство на образованието на Гърция. Научен ръководител проф. Димитрис Гонис, Атински университет.
Публикации
Книги
„...и моите вопли да дойдат до Тебе!” Църквата, азилното право и затворниците през ІV и V век, София: ИК „Тендрил”, 2014, 208 стр., ISBN 978-954-92809-5-1
Статии
„Църквата и азилното право (ІV – средата на V в.)”, В: Л. Симеонова (ред. и съст.), Балканите и светът: Modus concurrandi (София, 2014), 53–63, ISBN 978-954-8536-14-1
„Създаване на християнското градско пространство. Топосната литургия в Константинопол през ІV – V век”, В: Многоликите югоизточноевропейски градове и съвременността на миналото (София, 2012), 52–64; ISBN 978-954-400-689-1
“The Empowerment of Faith. How Emperors Empowered Bishops,” In: Readings in the History and Culture of the Balkans. In Support of University Teaching (Sofia, 2010), 27–41, ISBN 978-954-326-134-5
„Църковната йерархия според Теодосиевия кодекс”, В: Щрихи към балканското средновековие. Изследвания в памет на проф. Н. Кочев [Studia balcanica 27] (София, 2009), 17–32. ISBN 978-954-92231-7-0; ISBN-978-954-326-103-1.
“The Road to the Council of Serdica (Main factors for the separation of the Christian world),” Revue des études sud-est européennes, Tome XLVI (uos 1-4) (2008): 443–451. ISSN 0035-2063.

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене