Лични страници

Рая Заимова

Raia ZaimovaДлъжност и степен: професор (2011 г.); доктор (1988 г.), д-р на ист. науки (2010 г.)

Име и фамилия: Рая Й. Заимова

Научни интереси: Еволюция на идеите в модерна Европа; история на франкофонията на Балканите; Културно-исторически връзки между Запада и Изтока; Извори и архиви

Образование:
2010 – Доктор на историческите науки, Българска Академия на науките
1988 – Доктор, Българска Академия на науките
1979 – Магистър по филология, СУ “Св. Климент Охридски”
Преподавателска дейност:
• 2007/8, 2010-2017 – „Източно Средиземноморие и европейска модерност“ – СУ, ФКНФ, Маг. програма “Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите”
• 2011-2014 – „Балканите между Изтока и Запада“ – СУ, ФСФ, Бакалавърска програма (спец.) Балканистика
• 2011/2012 – „История на франкофонията“ – СУ, ФКНФ, Магистърска програма (на френски език)
• 2010/2011 – „Етническа карта и цивилизационни модели на Балканите“ – НБУ, Магистърска програма по история
• 2006/7, 2009/11 – „Просвещението и създаването на модерния свят“ – НБУ, Магистърска програма по история
• 2006/2007 – „Франкофония и европейско пространство“ – СУ, ФКНФ, Магистърска програма „Франкофонски изследвания и европейски проекти“ “(на френски език)
• 2005/11 – “История и цивилизация на модерна Европа” – НБУ, Деп. по политология и масови комуникации, Базова програма, (на френски език)
• 2003/11 – „Балканска модерност” – СУ, ФСФ, Балканистика
• 2002/3 – „История на франкофонията“ – СУ, ФКНФ, Магистърска програма „Франкофонски изследвания“ (на френски език)
• 2003/5 – “Европейска модерност и франкофония на Балканите” – СУ, ФКНФ, Романистика, Магистърска програма (на френски език)
• 2004/5 – “История на модерния свят” – НБУ, Деп. по политология и масови комуникации, Базова програма, (на френски език)
• 2002/3 – “Просвещението и модерният свят ” – НБУ, Деп. по история, Магистърска програма
• 2002/3 – “История на Франкофонията в Европа”, СУ, ФКНФ, Романистика, Магистърска програма, на (френски език)
• 2002/5 – “Ренесанс и Просвещение”, НБУ, деп. по история, Бакалавърска програма
• 2001/2004 – „Просвещението и модерният свят“, НБУ, Деп. по политология и масови комуникации, Базова програма, (на френски език)
• Гост преподавател, У-тет „Льо Мирай“, Тулуза (2001)
• “Колеж дьо Франс“ (2001)
• 1999/2002 – “Балканско Просвещение”, НБУ, Деп. по история, Магистърска програма
• 1995/6 – 2000/2 – “Просвещението и модерният свят ”, НБУ, деп. по Хуманитаристика, Деп. по История и политология, Бакалавърска програма
• 1994/5 – 1996/7 – “Западни извори за балканската история и култура”, СУ, Ф-тет по история
• Гост преподавател, У-тет на Реймс (1998)

Участие в проекти
“Солун и българите: история, памет, съвремие” – Фонд Научни изследвания, МОНМ, колективен проект, р-л доц.Юра Константинова, 2017-2019
„Просвещението в източна Европа“ – межд. проект ръководен от Р. Заимова, Ж.-П.Шанделер (у-тет в Монпелие, Франция) и Е. Тартари (НЦИ, Албания), 2015-2017
Ръководител на българо-румънски проект “Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности” /съвм. с проф. Виолета Барбу, И-т за история при Румънската Академия/ -2015-2017
Ръководител на българо-френски проект “Граници в разширена Европа: паралелни памети и идентичности” /съвм. с доц. д-р Катрин Хорел (Париж IV Сорбона) – 2012-2013
„Голямото Средиземноморие – поглед отвътре и отвън“, ИБЦТ, р-л проф. Лиляна Симеонова - текущ
Участие в бюджетен проект „Балканите и светът - modus concursionis“, ИБЦТ – 2013-2014
Участие в колективен проект “Емоционалната основа на българската национална идентичност” – ФНИ при МОНМ, партньори И-т за литература, И-т за балканистика и И-т по социология (БАН), 2008-2011: http://balkansbg.eu/bg/content/e-sadarzhanie.html
Участие в колективен проект „Европейски измерения на културата и историята на Балканите“ (2008-2010) – Европейски социален фонд 2007-2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, партньори: Етнографски и-т с музей и И-т за балканистика: http://parliament.europe.bg/bg/index.php?id=18573&category=329
Ръководител на колективен проект “България и нейните съседи в контекста на европейските културни общувания, 19-20 в.”, ФНИ при МОН, 2002-2006 г.
Участие в колективна програма: „България, Балканите и Европа – регионални измерения” – И-т за балканистика, ФНИ при МОН, 2003-2007
Участие в колективна програма: “Балкански идентичности в българската култура”, И-т за литература, от 2002 - текущ: http://balkansbg.eu/bg/content/b-identichnosti.html
Участие в: “Littérature bulgare à l’expression française”, СУ, ФКНФ - У-тет “Д’Артоа”, Франция, 1996-1999: http://www.vox-poetica.org/sflgc/info/21.html
Ръководител на колективна проект: “Ехото от Средния Ориент: културно-исторически общувания между Западна и Югоизточна Европа (15-18 в.), МОН, 1994-1998


Стипендии
Швейцария, фонд. Кацарови – Женевски у-тет, 2015
От последните години: в Гърция (фонд. „Онасис“), Унгария (фонд. “Европа“), Франция с френска държавна стипендия и на франкофонската унив. Агенция

Публикации вж. списъка на публикациите: http://rzaimova.wordpress.com/about/
Дисертационни трудове
• Българският аспект на балканската тема в западноевропейската -литература и театър (XVI-XVII в.), С., 1988 г. Публикуван автореферат 30 с.
• Франция и Босфора: пътешествия, книжнина, словесни и визуални образи (ХVІ-ХVІІІ в.), С., 2010 г. Публикуван автореферат 43 с.

Монографии:
• “Българската тема в западноевропейската книжнина, XV-XVII в.”. С., Унив.изд.”Св.Климент Охридски”, 1992, 226 с.
• “Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ в.”. С., изд. “Кралица Маб”, 2004. 276 с.
• Voyager vers l’”autre” Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe – XVIIIe s.). Istanbul, The Isis press, 2007. 228 p. (Cahiers du Bosphore XLVI) ISBN 978-975-428-337-2: http://www.theisispress.org/
• Aux sources de l’histoire balkanique et l’impact francophone, The Isis press, Istanbul. 2012. 204 p. (Analecta Isisiana CXVIII) ISBN 978-975-428-471-3: http://www.theisispress.org/

Преводно научно издание:
“Византийска история. История на империята на Константинопол” от Шарл Дюфрен Дюканж. Предговор, съставителство и превод от старофренски Р.Заимова (c.5-28, 95-194). Съставителство и превод от латински М. Кискинова (c.29-76), коментар (c.76-94, 194-210) и редакция В. Тъпкова С., 1992,изд. “Аргес” и “Св.Георги Победоносец”, 234 с. ISBN 954-509-056-1

Архивни описи на извори за Балканите:
Consulats de France en Grèce et en Turquie. Inventaires analytiques, art. A.E. BI 173, 174, 908 par Mme Psaras (p.1-90) et BIII 412-415 par R. Zaïmova (p.91-123). Paris, Archives Nationales, 1985. 123 p. ISBN 2-86000-110-7
Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople (1668-1708). Inventaire analytique des articles A.E. BI 376 à 385 par R. Zaïmova, revu pour l’impression par Ph. Henrat, avant-propos par J.-P. Babelon. Paris, Centre historique des Archives Nationales, 1999. 273 p. ISBN 2-86000-224-3
Отговорен редактор и съставител
o Главен редактор на сп. Etudes balkaniques (ИБЦТ): http://www.etudesbalk.org/
o Член на Международния борд на сп. Etudes balkaniques, Cahiers Pierre Belon, Ecole des Hautes Etudes (Paris): http://www.worldcat.org/oclc/758917747
 Предговор, ред. и съст. на Българи и гърци, черти от взаимните им представи от Саня Велкова-Кожухарова. София, Фабер, 2014. (съвместно с Юра Константинова)
 Etudes dix-huitiémistes dans les Balkans: Lectures de J.-J. Rousseau, 19e-20e siècles, volume dirigé par R. Zaimova – Etudes balkaniques (Sofia), 1, 2013. 139 p. http://www.etudesbalk.org/
 Autobiographie de Gr. S. Parlitcheff (1830-1892) publiée par les soins de Irina Grigorova et Raïa Zaïmova avec une introduction par Raymond Detrez. Istanbul, The Isis press, 2012. 83 p. (Les Cahiers du Bosphore LXXI) : http://www.theisispress.org/
 Гърция, България, Европа Културно-исторически връзки в ново време. Сб. В памет на проф. Марин Жечев. София, Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски“, 2011. 393 с. (Ред колегия: Н. Данова, Р. Заимова, С. Велкова, Ю. Константинова, Г. Червенакова) ISBN 978-954-07-3252-7 [съст. Р. Заимова]
 Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. Ред. колегия Н. Данова, П. Бояджиева, Р. Заимова, съст. Н. Аретов. София, „Кралица Маб“, 2012. 602 с. ISBN 978-954-533-113-8: https://www.queenmab.eu/
 La culture ottomane dans les Balkans volume dirigé par R. Zaїmova. - In: Études balkaniques, Cahiers Pierre Belon 16, Paris, 2009 [2010]. ISBN 978-2-910860-14-1, ISSN 2102-5525 http://www.worldcat.org/oclc/758917747

 Кафене Европа. София, „Дамян Яков”, 2007 http://www.bookpoint.bg/?cid=3&pid=24433
 Творецът в югоизточноевропейските култури. Ред. Л. Кирова, Р.Заимова, Й.Бибина, П.Данова. София,Акад.изд. “проф.М.Дринов”, 2001.
Изданията на „Българско общество за проучване на осемнадесети век” http://bulgc18.com/ , изд. „Кралица Маб“:
 Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Съст. Н. Аретов, Ред. Н. Данова, Р. Заимова, Н. Чернокожев. С., Кралица Маб, 2001;
 Модерността вчера и днес. Съст. Р. Заимова и Н. Аретов. С., Кралица Маб, 2003;
 Пари, думи, памет. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. С., Кралица Маб, 2004;
 Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. С., „Кралица Маб”, 2010.

Член на ред. колегия: Четива за историята и културата на Балканите в помощ на университетското преподаване, съст. М. Карамихова, ред. колегия Б. Бобев, В. Попов, Ел. Марушиакова, Л. Симеонова, М. Карамихова, М. Дечева, П. Христов, Р. Заимова, Р. Попов. С., Парадигма, 2010. /И-т за етнология и фолклористика с етн. музей, И-т за балканистика с ц-р по тракология/ ISBN 978-954-326-129-1
сб. Габрово и габровци в старата книжнина, т. 1. Пътеписи (1662-1878), съст. М. Цонев, Д. Цонева… [предг.] Р. Заимова. С., Фонд. за бълг. л-ра, 2010. ISBN 978-954-677-062-2

Адрес за кореспонденция
Институт за балканистика с център по тракология (БАН)
Ул. Московска 45 София 1000
Тел. Факс 359 /2/ 9806297
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://rzaimova.wordpress.com/about/

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене