Лични страници

Владислав Иванов

Vladislav IvanovДлъжност и степен:
Главен асистент, доктор по история

Име и фамилия:
Владислав Иванов

Научни интереси:
Средновековна балканска история, средновековна средиземноморска история, средновековна западноевропейска история, история на кръстоносните походи, история на рицарския орден на хоспиталиерите-йоанити, история на степните номади в Евразия

Образование:
СУ „Св. Климент Охридски”, „Доктор по история”, 2011 г.
СУ „Св. Климент Охридски”, „Магистър по история”, 2007 г.
СУ „Св. Климент Охридски”, „Бакалавър по археология”, 2003 г.
НГДЕК „Константин Кирил Философ”, завършен XII клас със специалност „екскурзовод-информатор”, 1998 г.
Участие в проекти:
Проект „Военните ордени и Балканите” към научна програма „Диалози на паметта” на СУ „Св. Климент Охридски” (2014-2017 г.)
Бюджетен проект на ИБЦТ-БАН „Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън” (2014-2016 г.)
Международен научен проект „Балканите като световен кръстопът: контакти и обмен” на ИБЦТ-БАН и Византолошки институт-САНУ (2014-2017)
Бюджетен проект на ИБЦТ-БАН „Балканите и светът: modus concursionis” (2012 -2013)
Стипендии:
Fellowship of America for Bulgaria Foundation of the FADS-program of American Research Center in Sofia:
1.04. 2010-30.04.2010 (in American School of Classical Studies in Athens (ASCSA)
1.03.2011-31.03.2011 (in American Research Center in Istanbul (ARIT).
Публикации:
(1) Студии:
“Sancta Unio or the Holy League 1332-36/37 as a Political Factor in the Eastern Mediterranean and the Aegean.”, Études Balkaniques, 1, Institut d’Etudes balkaniques & Centre de Thracologie, 2012, 142-177. (ISSN 0324-1654)

„Възникването на „гръцкия” проект на ордена на св. Йоан Йерусалимски и неговите политически аспекти (1353-1404 г.).” – В: Балканите и светът, modus concurrandi. ИБЦТ-БАН, 2014, 143-167. (ISBN 978-954-8536-14-1)
„Сведения за хоспиталиерски Родос през 1403 г. в „Итинерариума” на Руи Гонзалес де Клавихо.”, АНАМНЕЗА, Год. IV, 2009, кн. 2, 78-103. (ISSN 1312-9295)
„Великата Каталанска компания на изток.”, Военна история, Бр. 14, юни, 2015 г. 34-75. (ISSN 2367-5950)

“The Ottoman Expansion on the Balkans and the Crusade of the Master Fr. Juan Fernandez de Heredia.”, Mediaevalia, год. II, 2012, кн. 4, 6-47. (ISSN 1314-2755)

„Кръстоносни походи и латински военни акции в Леванта, 1292-1334.” – В: К. Гагова; Ал. Николов (ред.), Mediaevalia. Специално издание. Сборник в памет на доцент д-р Георги Сотиров (1946-1998) (ред.), 2011, 215-254. (ISSN: 1314-2775)
„Причини и предпоставки за завоевателния поход на ордена на хоспиталиерите срещу о. Родос и архипелага на Додеканезите.”, Mediaevalia, Бр. 3, 2011, 72-102. (ISSN: 1314-2775)
Статии:
„Военните (военномонашеските) ордени в Средновековието.”, Алманах, Брой 1, Година I, МИО (Младежка Историческа Общност), София, 2015 г., с. 21-30 (ISSN 2367-802X)

„Еретичното“ учение и бунтът на шейх Бедреддин Симави – политически и религиозни аспекти. – В: Поломието, находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции, ВТ, 2016, 803-813. (IBSN 978-619-00-03649)
„Борбата за политическо и конфесионално влияние над земите по Долния Дунав.” – В: Поломието, находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции, ВТ, 2016, 760-777 (IBSN 978-619-00-03649)
„Три описания на битката при Анкара.”, Балкани, Кн. 1/2012. Институт за балканистика с Център по тракология „проф. Ал. Фол” при БАН – София, 2012, 84-88. (ISSN 1314-4103)
„Татарите и България (XIII-XIV в.).” – В: Mediaevalia. Quod Deus Vult. Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова (съст. доц. д-р Ив. Попова, доц. д-р Ал. Николов, гл. ас. д-р Никола Дюлгеров). София, 2013, 337-348. (ISSN 1314-2755)

„По границите на християнска Европа: степните номади и „цивилизованите” държави, светът „отвъд реките, горите и планините” през XII в.”, Времена, бр. 9 (април, 2016). София, 2016, 11-25 ( ISSN 2367-5527)
„Пътешествието на Ибн Батута в Турция през 30-те год. на XIV в. (I част)”, Алманах II/5, МИО (Младежка Историческа Общност), София, 2016, 94-100. (ISSN 2367-802X)
“The Knights Hospitaller of Rhodes and their Involvement in the Balkan Political Affairs (1300–1421 AD)” –“Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future”, Proceedings of the Humboldt-Kolleg, Sofia, 26-28 November, 2015. Sofia, 2016, 129-137 (ISBN 978-619-00-0517-9)

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене