Лични страници

Добриела Котова

доц. д-р Добриела Котова
Научни интереси: история на Древна Тракия и траките, джендър проблематика (пол, семейство, възраст), антична култура и религия, класически езици и литература

Образование
1995 – доктор по филология – Българска академия на науките
1990 – магистър по класическа филология – СУ „Св. Климент Охридски“

Преподавателска дейност
2011-2012 – преподавател по старогръцки език в Националната гимназия за древни езици и култури (Национален класически лицей към СУ „Св. Климент Охридски” )
1993-1994 – курсове по старогръцки език в СУ „Св. Климент Охридски” (Исторически факултет, Факултет по славянски филологии)

Участие в проекти
Извори за Тракия и траките, ръководител: проф. дфн Светлана Янакиева, проф. д. изк. Ваня Лозанова
Енциклопедия "Древна Тракия и траките" (=Енциклопедия на тракийската древност) – ръководител: проф. дин Калин Порожанов, http://www.thracians.net/
Mirabilia: чудеса и чудовища, ръководител: проф. д. изк. Ваня Лозанова и проф. дин Валерия Фол
Seminarium Thracicum 8. Тракия и Рим, ръководител: доц. д-р Камен Димитров
Балканите и светът: modus concursionis, ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова
Glotta. База данни за тракийския език, ръководител: проф. дфн Светлана Янакиева (финансиран от ФНИ), http://www.dagis-bg.net/g/

Стипендии
04. 2005-07. 2005 – Университет Хайделберг, семинар по стара история, стипендия на фондациите “Александър фон Хумболдт” и “Херти”
1998-2000 – Университет Хайделберг, семинар по класическа филология, „Роман Херцог”стипендия на фондациите “Александър фон Хумболдт” и “Херти”
1994-1996 – Университет Хайделберг, семинар по класическа филология, стипендия на DAAD
07. 1993-10.1993 – Университет Саарбрюкен, семинар по класическа филология, стипендия на Университет Саарбрюкен

Публикации
книги
Тесмофориите. Женски празничен комплекс. София‚ 1995. Библиотека ДИОС.
Жената в древна Тракия (според античните свидетелства). Studia thracica 15. София, 2013. Рал Колобър.
статии
Einige Aspekte der Verehrung der mittelländischen Muttergöttin. – In: La Thace et les sociétés maritimes anciennes. Proceedings of the International Symposium at Sosopol, 18-24 September 1994. Thracia Pontica 6.1, 1994, 131-137.
Култът към Деметра Кидария, Тесмия, Елевзиния във Феней (Аркадия). Етнология 2, 186-198. София, 1996. Издателство ДИОС.
Κίδαρις oder κίδαρις bei Eustathius 1618, 40? Mnemosyne. A Journal of Classical Studies 50, 4, Brill, Leiden, 1997, 481-482.
Античните автори за сватбата при траките. Първи академични четения в памет на акад. Г. Кацаров, Seminarium Thracicum 3, София, 1998, 107-111.
Тракийските жени. Jubileus I. Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев (Акти на Университетския симпозиум "Jubilaeus", посветен на 120 г. от рождението на акад. Д. Дечев - София, 16-17. 05. 1997 г.), Университетско издателство, София, 1998, 66-69.
Die Artemis Basileia der thrakischen und paionischen Frauen. – In: The Thracian World at the Crossroads of Civilisations, Vol. 2. Proceedings of the 7th International Congress of Thracology (Constanta-Mangalia-Tulcea. 20-26. 05. 1996), Bucarest, 1998, 306-315.
Култовете на Деметра в Аркадия, древната Пеласгия. Етнология 3, Издателство ДИОС, София, 1999, 155-168.
Die Ehre mit dem Gatten zusammen begraben zu werden (zu Herodot 5. 5 und Pomponius Mela 19. 20). Études Balcaniques 1-2, Sofia, 1999, 6-10.
Les femmes et la famille en Thrace ancienne: glanes sur quelques textes antiques. Dialogues d'histoire ancienne, 26/2, 2000, 19-43.
Témoignages antiques sur les femmes, le mariage et la famille chez les Thraces. Studii in Memoriam Velizari Velkov, Thracia 13, Sofia, 2000, 227-239.
Към социалната история на траките: полова зрялост и легитимен брак. Seminarium Thracicum 4, София, 2000, 71- 84.
Entre mariage et mort pour l’époux: la famille thrace reconsidérée. Études Balcaniques 3, Sofia, 2000, 144-151.
Брачният откуп при траките. Seminarium Thracicum 5, София, 2001, 91-100.
Между зависимост и влияние: положението на жената в Древна Тракия. Jubileus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева. Университетско издателство, София, 2002, 222-231.
Die politischen Ehen im alten Thrakien: Heiratsstrategien der thrakischen Dynasten. – In: Thrace and the Aegean. Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Vol. 2. Sofia, 2002, 587-594.
Der Tote und seine Witwen (zu Herodot 5. 5, Pomponius Mela 19, 20 und Aristotel Fr. 611). Thracia 15, Sofia, 2003, 455-462.
Вечната съпруга. Seminarium Thracicum 6: Религия и обредност, София, 2004, 53-60.
Für den Ehemann leben und sterben: Antike Berichte über ritualisierte Witwentötung in Thrakien. Thracia 16, Sofia, 2005, 163-177.
Die thrakische Glosse ζιβυθίδες. Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies 16, Sofia, 2006, 55-60.
Съобщението на Стефан Византийски за ритуалната смърт на вдовиците при гетите. – В: Словото класическо и ново. Юбилейна конференция на Факултета по класически и нови филологии 2005 г. Том 1. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2007, 49-56.
Тракийската глоса ζιβυθίδες. Списание на БАН 2007/4, София, 76-79.
Für den Ehemann leben und sterben: das Schicksal der Witwen in Thrakien. – In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedengs of the 10th International Congress of Thracology, Komotini – Alexandrupolis 18-23 Oct. 2005. Athens, 2007, 315-325.
IGBulg I2 398 und Ge Chthonia in Apollonia Pontica. Thracia 17, София, 2007, 333-337.
Социални аспекти на родството при траките: значението на роднините на съпругата и майката. – В: Сборник в памет на проф. Велизар Велков. НАИМ, БАН. София, 2009, 93-103.
Античните текстове и конструирането на социалния пол (джендър) в тракийските общества.– В: Studia classica Serdicensia 1: Musarum semper amator. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. София 2010, 488-496.
Сватбеният пир на Котисовата дъщеря: местно или международно събитие? Seminarium Thracicum 7: Трако-гръцки културни взаимодействия, София, 2011, 167-177.
Съобщенията за ритуалната практика следване в смъртта при траките и въпросът за тяхната достоверност. – В: Сборник в памет на академик Димитър П. Димитров. София, 2013, 159-191.
Sparadokos: Bruder oder Schwager des Odrysenkönigs Sitalkes? – In: Proceedings of the 12th International Congress of Thracology „The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages”: Targoviste, 10th – 14th September 2013, Vol. 1. Targoviste: Cetatea de Scaun, 2013, 207-211.
Античните автори и портретът на един тракийски владетел: Котис I. – В: Балканите и светът – modus concurrandi. Studia balcanica 30. София, 2014, 15-29.
The Personality of Kotys in the ancient literary tradition. Orpheus. Journal of Indo-European and Thracian Studies 21, Sofia, 2014, 39-63.
Die Berichte der römischen Autoren über den ritualisierten Witwenselbstmord als Totenfolge bei den Thrakern. – In: Studia classica Serdicensia 4: In Honour of Prof. Boris Gerov. Sofia Univ. Pr. Sofia 2015, 213-228.
Спарадок и родството му със Ситалк. – В: Древна Тракия през I хилядолетие пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура. Thracia 21, София, 2016, 161-168.
Зибютидес (Ζιβυθίδες). Статия в интернет базираната eнциклопедия „Древна Тракия и траките”, http://www.thracians.net/

Редактор
Thracia 20: In honorem annorum XL Instituti Studiorum Thracicorum, София, 2012 – член на редакционната колегия
Seminarium Thracicum 7: Трако-гръцки културни взаимодействия, София, 2011 – член на редакционната колегия

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: Център по тракология, ул. Московска, № 13, София 1000

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене