Лични страници

Анета Михайлова

Aneta Mihaylova pictureАнета Василева Михайлова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Съвременна история на Балканите, Румъния след ВСВ, елити, културна политика, колективна памет, национална идентичност

Образование и специализации:
1994 Магистър по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
1998 Магистър по югоизточноевропейски изследвания – Централноевропейски университет, Будапеща
2000 Доктор по история – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2002 Специализация в Колеж Нова Европа – Институт за академични изследвания, Букурещ

Участие в научни проекти:
2018 – Между Изтока и Запада: външни модели и национални подходи в социално-политическото развитие на Румъния и България през XX век - проект за международно сътрудничество на ИБЦТ–БАН с Националният институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия на науките
2018 – Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България - проект по фонд "Научни изследвания" на МОН
2017 – Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на XXI в. - проект на ИБЦТ–БАН с ръководител чл.-кор. прOф. дин. Александър Костов
2017–2019 В търсене на полезното минало: Историята като ресурс за настоящето - проект за международно сътрудничество на ИИистИ–БАН с Института за Югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия
2016 – Балканите и Студената война - съвместен проект на ИБЦТ–БАН с Центъра за изследване на Студената война, Харвардски университет, САЩ
2015–2017 Политика и общество в България и Румъния през XX век - проект за международно сътрудничество на ИБЦТ–БАН с Националният институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия на науките
2014–2016 Историографии и публични употреби на историята в Югоизточна Европа, XIX-XXI век - проект за международно сътрудничество на ИИистИ–БАН с Института за Югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия
2014–2016 Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи - проект за международно сътрудничество на ИБЦТ–БАН с Масариковия институт, Чешка академия на науките
2011–2013 Политика и култура в Югоизточна Европа, XIX-XX в. - проект за международно сътрудничество на ИИистИ–БАН с Института за Югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия
2003–2006 Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа (средата на XIX до средата на XX век) - съвместен проект на ИБЦТ–БАН и Университета в Нюкасъл, Британска академия

Избрани публикации:
"Мястото на “новото поколение” в румънския идейно-политически живот през 30-те години" – Историческо бъдеще, 1998/2, 64-76.
"Румънският национализъм в периода между двете световни войни". – История, 2-3, 1999, 40-51.
"Right-wing Ideology and the Intellectuals in Romania during the Second World War". – In: New Europe College Regional Program Yearbook 2001-2002, 2003, 107 – 137.
“Education in Service of the Nation: the Uses of Education for the Purposes of Nation Building in Interwar Romania”. - Etudes Balkaniques, 2006/2, 71 – 86.
“National versus Regional Identity: the “Other” Romanians in Greater Romania”. - Etudes Balkaniques, 2006/1, 9 - 23.
“Румънското общество и дилемите на модернизацията в периода между двете световни войни”. - Изследвания в памет на Апостолос Христакудис. Studia balcanica 26, 2007, с. 204 – 222.
“Commemorating the Nation: the Political Uses of the National Day Celebration (Some Examples from the Balkans)”. - Etudes Balkaniques, 2008/4, 179 – 195.
“Through Neighbouring Eyes: the Changing Mutual Perceptions of Bulgarians and Romanians in the Process of European Integration”. - Revue des Études Sud-Est Européennes, XLVI, 1-4, 2008, 403–415.
“Граници на “другостта”: малцинственият въпрос във “Велика Румъния” - В: Гранични и етнонационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа. Доклади от научна конференция 12–13 юли 2007 г. в София. Институт по балканистика при БАН, С., 2008, 63–82.
“Румънските интелектуалци и проблемът за националната идентичност в периода между двете световни войни” – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha – Sofie 2010, 93–108.
“Мирните конференции в Париж от 1919 г. и 1946 г. и следвоенната обстановка в Румъния” – В: Европа: народи и граници. Версайският мир и неговото наследство, Studia Balcanica 28, София: Парадигма, 2010, 186-206.
"Румъния в началото на 21. век: трудното “завръщане“ в Европа". – В: Балканите през първото десетилетие на 21. век (Сборник статии). София: Парадигма, 2012, 268-293.
"Politics and Culture in an Extreme Situation: Nazi Ideology and the Intellectuals in Bulgaria and Romania". - In: Identitate, cultură şi politică în sud-estul Europei / coord.: Cătălina Vătăşescu, Elena Koytcheva, Constantin Iordan, Blagovest Nyagulov, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 271-295.
"Румъния: стремеж към излизане от периферията". – В: Балканите през второто десетилетие на XXI век. Проблеми, предизвикателства, перспективи. Съст. Ал. Костов, С., Парадигма, 2015, 255-282.
"The Emergence of Another "Little Entente"? The "Prague Spring" and the New Divisions in the Balkans". - Revue des Études Sud-Est Européenes, LIV, 1–4, Bucarest, 2016, 301-314.
"Reluctant Reformers: Zhivkov, Ceauşescu, and the Moscow Wind of Change". - Arhivele Totalitarismului, Vol. 92-93, Year XXIV, issue 3-4/2016, 161-180.
"The Negotiated Past: the Memory of the Second World War in Post-Communist Romania". - Bulgarian Historical Review, 1-2, 2015, 64-75.
(В съавт. с Plamen Dimitrov), "In Line with Brussels. Romanian and Bulgarian
Position on the Ukrainian Crisis." - Europolity, vol. 11, n. 1, 2017, 87-117.
"The Paris Peace Conference of 1946 and the Redrafting of Borders in Europe: The Bitter Experience of Two Former German Satellites." - Etudes Balkaniques, 4/2017, 666-688.
"Румъния и украинската криза: в търсене на нова стратегическа роля". - В: Балканите и украинската криза, съст. Б. Маринков и Б. Банчев. София: Парадигма, 2017, 65-93.
"На изток от кризата": Румъния и бежанският поток през Балканите (2015-2016 г.) - В: Бежанската криза и Балканите (2015-2016 г.), Съст.: Ал. Костов, И. Огнянова, Б. Банчев, ИБЦТ, 2018, 319-340.
"Национален въпрос и национална политика в Румъния през XX век". - В: Маски долу! Каузи и употреби на национализма на Балканите през XX век, София: Парадигма, 2018, 244-281.
"Educational and Cultural Policies in Post-Communist Romania and the Minorities". - Études balkaniques, LIV, 4/2018, 2018, 589-607.
"Румъния три десетилетия след Чаушеску". - В: Новите предизвикателства пред Балканите, Съст.: Ал. Костов, София: Парадигма, 2019, 169-198.
"Румънско-югославските отношения в годините на Студената война". - В: Централна Европа и Балканите, XIX-XX век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, Съст. Ив. Първев, Н. Кайчев, М. Баръмова, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2019, 395-406.

Контакти:
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска“ № 45, 1000 София

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене