Лични страници

Анета Михайлова

Aneta Mihaylova-pictureгл. ас. д-р Анета Михайлова

Научни интереси – съвременна история на Балканите, Румъния след ВСВ, елити, културна политика, колективна памет, национална идентичност

Образование
2000 - Доктор по история, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет
1998 - Магистър по югоизточноевропейски изследвания, Централноевропейски университет, Будапеща
1994 - Магистър по история, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет

Участие в проекти
2017 - текущ - "В търсене на полезното минало: Историята като ресурс за настоящето" - проект за международно сътрудничество на ИИИ, БАН с Института за Югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

2017 - текущ - "Балканите и проектите за регионална и европейска интеграция" - проект на ИБЦТ

2016 - текущ - "Студената война и Балканите" - съвместен проект на ИБЦТ и Центъра за изследване на Студената война, Харвардски университет, САЩ

2015 - текущ - "Политика и общество в България и Румъния през XX век" - проект за международно сътрудничество на ИБЦТ, БАН с Националният институт за изследване на тоталитаризма, Румънска академия на науките

2014 - 2016 - "Балканите и европейската идея от втората половина на XIX до началото на XXI век" - проект на ИБЦТ

2014 - 2016 - "Историографии и публични употреби на историята в Югоизточна Европа, XIX-XXI век" - проект за международно сътрудничество на ИИИ, БАН с Института за Югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

2014-2016 - „Между Виена и Цариград. Национализмът в Централна и Югоизточна Европа след разпадането на Хабсбургската и Османската империи” - проект за международно сътрудничество на ИБЦТ, БАН с Масариковия институт, Чешка академия на науките

2011 - 2013 - “Политика и култура в Югоизточна Европа, 19-20 в.” - проект за международно сътрудничество на ИИИ, БАН с Института за Югоизточноевропейски изследвания, Румънска академия

2003 - 2006 - “Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа (средата на XIX до средата на XX век)” - съвместен проект на ИБЦТ, БАН и Университета в Нюкасъл, Британска академия

Стипендии
2002 - специализация в Колеж Нова Европа – Институт за академични изследвания, Букурещ

Публикации

Статии
"Мястото на “новото поколение” в румънския идейно-политически живот през 30-те години" – Историческо бъдеще, 1998/2, 64-76.

"Румънският национализъм в периода между двете световни войни" – История, 2-3, 1999, 40-51.

"Right-wing Ideology and the Intellectuals in Romania during the Second World War" – In: New Europe College Regional Program Yearbook 2001-2002, 2003, 107 – 137.
“Education in Service of the Nation: the Uses of Education for the Purposes of Nation Building in Interwar Romania” - Etudes Balkaniques, 2006/2, 71 – 86.

“National versus Regional Identity: the “Other” Romanians in Greater Romania” - Etudes Balkaniques, 2006/1, 9 - 23.

“Румънското общество и дилемите на модернизацията в периода между двете световни войни” - Изследвания в памет на Апостолос Христакудис. Studia balcanica 26, 2007, с. 204 – 222.

“Commemorating the Nation: the Political Uses of the National Day Celebration (Some Examples from the Balkans)” - Etudes Balkaniques, 2008/4, 179 – 195.

“Through Neighbouring Eyes: the Changing Mutual Perceptions of Bulgarians and Romanians in the Process of European Integration” - Revue des Études Sud-Est Européennes, Editura Academiei Române, Bucarest, XLVI, 1-4, 2008, 403–415.

“Граници на “другостта”: малцинственият въпрос във “Велика Румъния” - В: Гранични и етнонационални конфликти в Средна и Югоизточна Европа. Доклади от научна конференция 12–13 юли 2007 г. в София. Институт по балканистика при БАН, С., 2008, 63–82.

“Румънските интелектуалци и проблемът за националната идентичност в периода между двете световни войни” – In: Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Richard Vašek, Jan Rychlík (Eds.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha – Sofie 2010, 93–108.

“Мирните конференции в Париж от 1919 г. и 1946 г. и следвоенната обстановка в Румъния” – В: Европа: народи и граници. Версайският мир и неговото наследство, Studia Balcanica 28, София: Парадигма, 2010, 186-206.

"Румъния в началото на 21. век: трудното “завръщане“ в Европа". – В: Балканите през първото десетилетие на 21. век (Сборник статии). София: Парадигма, 2012, 268-293.

"Politics and Culture in an Extreme Situation: Nazi Ideology and the Intellectuals in Bulgaria and Romania". - In: Identitate, cultură şi politică în sud-estul Europei / coord.: Cătălina Vătăşescu, Elena Koytcheva, Constantin Iordan, Blagovest Nyagulov, Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 271-295.

"Румъния: стремеж към излизане от периферията". – В: Балканите през второто десетилетие на XXI век. Проблеми, предизвикателства, перспективи. Съст. Ал. Костов, С., Парадигма, 2015, 255-282.

"Ivan Evstratiev Geshov: politician european, om de stat bulgar". - Danubius. Acta Symposium I. Comunitatea Bulgara din Galaţi, ed. Cristian-Dragoş Căldăraru, Editura Muzeul de Istorie Galaţi, 2015, 13-27.

"The Emergence of Another "Little Entente"? The "Prague Spring" and the New Divisions in the Balkans". - Revue des Études Sud-Est Européenes, LIV, 1–4, Bucarest, 2016, 301-314.

"Reluctant Reformers: Zhivkov, Ceauşescu, and the Moscow Wind of Change". - Arhivele Totalitarismului, Vol. 92-93, Year XXIV, issue 3-4/2016, 161-180.

Рецензии/отзиви
Stefan Ihrig, Wer sind die Moldawier? Rumänismus versus Moldowanismus in Historiographie und Schulbüchern der Republik Moldova, 1991-2006, ibidem-Verlag, Stuttgart, 2008 - Etudes balkaniques, 2010/1-2, 276 – 280.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене