Лични страници

Ивайло Начев

Ивайло НачевГл. ас д-р Ивайло Начев

Научни интереси: стопанска и социална история на Балканите ХІХ – ХХ век, градска история, миграционни процеси, история на науката и технологиите.Образование
2011 – Доктор по история - СУ " Св. Климент Охридски"
2005 – Магистър по европеистика - Амстердамски Университе т
2001 – Магистър по история - СУ " Св. Климент Охридски"

Участие в проекти

2013 – досега "Балканите и европейската идея от втората половина на ХІХ до началото на XXI век” на ИБЦТ, ръководител чл. кор. проф. д.и.н. Александър Костов
2013 – 2014 Фабрики, личности, памет (модернизация и европеизация на столичния град и общество до Втората световна война) по Програма „Диалози на паметта“ на Университетския Хуманитарен комплекс „Алма Матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“
2016 - 2019 SOW, Science & Orthodoxy around the World, международен извънбюджетен проект, ръководен от Института за исторически изследвания към National Hellenic Research Foundation, Атина
2016 - 2020 Солун и българите: история, памет, съвремие, проект, финансиран от ФНИ с ръководител доц. д-р Юра Константинова
2017 - 2018 Ехо от войната, проект на СУ „Св. Климент Охридски”,Уиверситетски комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“

 

Публикации
Книги:
София и балканската модерност. Белград, София, Загреб, Любляна и Сараево (1878 – 1914). Издателство Рива, София 2016, в съавторство с д-р Зорница Велинова.

ФАБРИКИ И ЛИЧНОСТИ Софийската индустрия от Освобождението до 40-те години на XX век. Универститетско издателство „Св. Климент Охридски”, в съавторство с доц. д-р Мира Маркова и д-р Зорница Велинова.

Статии:
Създаването на модерния град: Загреб, Любляна и Сараево в края на XIX - началото на XX век. – В: Годишник на Софийския Университет, 2011, Философски факултет, книга Социология, том 102, 22-44.

Италианската връзка в създавнето на балканския град: Макс Фабиани и Любляна в началото на ХХ век. –В "Италия, България и Балканите (1870–1919)", 105-114.

Italian influence in shaping the Balkan city: Fabiani’s Ljubljana in the beginning of the 20th century . –Etudes Balkanique, 2012, n. 2-3, 112-119.

Балканите и разпадането на Югославия през холандски поглед. – В: Двувековният път на едно понятие „Балканският полуостров” /1808-2008/, Съствавители Иван Първев, Мария Баръмова, София, 2014, 175-185.

Melnik after 1912: social and economic challenges facing a border town at the time of nation states, –Etudes Balkanique, 2015, n. 1, 126-139.
Anton Bezenšek and Bulgaria - the Slovenian who bridged two Slavic cultures, –Etudes Balkanique, 2015, n. 2, 72-85.

Ролята на епископ Щросмайер за утвърждаването на Загреб като културна столица в Европейския югоизток, сп. Балкани, 4/2015, 42-49.

Anton Bezenšek and Bulgaria - the Slovenian who bridged two Slavic cultures, –Etudes Balkanique, 2015, n. 3, с. 72-85.

Някои наблюдения върху разположението на софийските фабрики в периода до Втората световна война. –В: ИЗВЕСТИЯ на Центъра за стопанско-исторически изследвания, Том I, ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. Варна 2016, с.420-432.

Сградата на музея „Земята и хората“ като един от редките примери за успешна адаптация на индустриалното наследство у нас. –В: Социалните функции на музея през ХХІ век, сборник доклади от научна конференция. София 2016, 103-108.

Учебно помагало БАЛКАНИТЕ: ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ. Разработка на темите „Урбанизация на балканските общества” и „Столиците и модернизацията в Югоизточна Европа”

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция : Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене