Лични страници

Добринка Парушева

DParushevaдоц. д-р Добринка Парушева

Научни интереси 
Модерна и съвременна история на Балканите; теория и история на културата; град и всекидневие на Балканите; политически модели, политически елити, политическа култура; жени и социален пол; потребление  

Образование 
1990 - Доктор по история, модерна и съвременна балканска история – Институт по балканистика при БАН
1983 - Магистър по история – Софийски университет "Св. Климент Охридски"
1982 - Бакалавър по немски език - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Преподавателска дейност 
Антропология на пола – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ, 2012- 
Икономическа антропология – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ, 2011-
Политически модели и политически елити – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ, 2010-
Ареални изследвания – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ, 2008- 
Политически модели на Балканите – СУ “Св. Климент Охридски”, ИФ (бакалавърска програма “Минало и съвремие на Югоизточна Европа”), 2008-2011
Балканските елити – СУ “Св. Климент Охридски”, ИФ (магистърска програма “Европейски Югоизток”), 2004-2011
История и антропология на всекидневния живот – ПУ “Пайсий Хилендарски”, ФИФ, 2005-2008
История на балканските народи (ХIХ и ХХ век) – ВСУ “Черноризец Храбър”, 1997-1999

Участие в проекти

2010-2013: Локалното наследство – ресурс за местно развитие (ДДВУ 02/93 – 20.12.2010), финансиран от НФНИ, ръководител доц. д-р Красимира Кръстанова (ПУ “Паисий Хилендарски”); участник

2007-2010: ESF EUROCORES Programme Inventing Europe: Technology and the Making of Europe, 1850 to the Present
Collaborative Research Project European Ways of Life in the 'American Century': Mediating Consumption and Technology in the Twentieth Century (EUWOL), project Leader: Professor Ruth Oldenziel, Eindhoven University of Technology, Netherlands; ръководител на българската изследователска група


2005-2008: Българската младеж и социалните промени до Първата световна война (ОХН 1411), финансиран от МОН, ръководител ст.н.с. Александър Костов (Институт по балканистика при БАН); участник

ОУ-ОХН-13/2005: Публични пространства на българския град: наследство и развитие, финансиран от МОН, ръководител доц. Светлана Христова (ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград); участник

2004-2007: Политическа култура и културна политика в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950, съвместен българо-британски съвместен проект, спонсориран от БАН и British Academy, UK; ръководител от българска страна


Стипендии 
2004 – Visiting Fellow в Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Единбург, Великобритания
2002 – стипендиант в Регионалната програма на New Europe College – Institute for Advanced Study, Букурещ, Румъния 
2000-2001 - Andrew Mellon Fellow в The Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Васенаар, Холандия
1999 - Andrew Mellon Fellow в Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Виена, Австрия
1996 – стипендиант на Bundesministerium fur Wissenscahft und Forschung, Osteuropa Institut, Виена, Австрия

Публикации

книги

Д. Парушева, Правителственият елит на Румъния и България, втората половина на XIX и началото на XX век. Социална история, София: Институт по балканистика – Българска акедемия на науките, 2008.

съставителство
The Ritual Year 8: MIGRATIONS, ed. by Dobrinka Parusheva and Lina Gergova. Paradigma, Sofia 2014.
Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи - Пловдив 2011, съст. Д. Парушева и Мария Кисикова, Пловдив: Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2011.
Political Culture and Cultural Politics in Central and Southeastern Europe, 1850-1950 (Special Issue, Etudes balkaniques, 2008, 4), ed. by D. Parusheva.

И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България, XIX-XX век, съст. Александър Костов, Д. Парушева и Румяна Прешленова, София: Институт по балканистика – Българска академия на науките, 2008.

Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, Стара Загора, 2007. / Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par Georgi Valchev, Dobrinka Parusheva et Pierre Voillery, Stara Zagora 2007.

статии

D. Parusheva. From Chorlu to the Syrian Desert and back: Experience of a Young Armenian in 1914-1918, Ethnologia Balkanica 19, 2016, 277-290.

Д. Парушева. "Всичките са маскари!" Политика, култура и карикатура, в М. Златкова (съст.), След следващата запетая, Пловдив 2015, 215-228.

Д. Парушева. Общество, технология и култура, или как България се среща с модерността, в Д. Лилова (съст.) Природни науки, технологии и социални светове, София: Рива / Център за академични изследвания, 2015, 187-206.
Д. Парушева. Културното наследство и културните политики в България между локалното и глобалното, в Л. Пейчева и др. (съст.) Дни на наследството 2013, БАН - ИЕФЕМ: София, 2014, 65-73.

Д. Парушева. Светлина върху войната. Визуално представяне на войната и насилието в българската илюстрована преса, края на XIX и началото на ХХ век, Българска етнология, 2014, 3, 275-298.

Д. Парушева. Балкански граници: пространство за историята, в Ив. Първев и М. Баръмова (съст.), Двувековният път на едно понятие: "Балканският полуостров" (1808-2008), УИ "Св. Климент Охридски", София 2014, 123-132.

D. Parusheva. Bulgarians Gazing at the Balkans: Neighboring People in Bulgarian Political Caricature at the Beginning of the Twentieth Century, in D. Demski, Il. Sz. Kristof and K. Baraniecka-Olszewska (eds), Competing Eyes: Visual Encounters with Alterity in Central and Eastern Europe, L'Harmattan, Budapest 2013, 418-437.

D. Parusheva. Make It Do with What System Provides. People, State and Housing in Bulgaria, End of the 19th and Early 20th Century, in Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), ed. by Hr. Hadziiossif and A. Lyberatos, Rethimno: Crete University Press, 2013, 85-99.

D. Parusheva. "We Are All Members of the Same Club": Bulgarian Political Elite and Their Networks in Early 20th Century, Bulgarian Historical Review, 2012, 3-4, 62-72.

D. Parusheva. Maria Luisa in Bulgaria: The Image of the Princess in Contemporary Memoirs, Etudes balkaniques, 2012, 2-3, 97-111.

Д. Парушева. Мария-Луиза в България: образът на княгинята в спомените на съвременниците, в Италия, България и Балканите (1870-1918), съст. Ал. Костов и П. Данова, София: ИБЦТ, 2012, 91-104.

Д. Парушева. Територии – икономика – култура, в Локалното наследство – ресурс за местно развитие, ЦАЕСИ: Пловдив, 2012, 19-28.

D. Parusheva. The Web of Power and Power of the Webs: Political Elites in Romania and Bulgaria in the Late Nineteenth Century and Their Network”, in Society and Politics in South-Eastern Europe during the 19th century, ed. by Nathalie Clayer and Tassos Anastassiadis, Athens: Alpha Bank Historical Archives, 2011, 141-176.

D. Parusheva. Bulgaria, in Atlas of European Historiography. The Making of a Profession, 1800-2005, ed. by Ilaria Porciani and Lutz Raphael, Basingstoke (UK): Palgrave Macmillan, 2010, 95-97.

D. Parusheva and Il. Marcheva. Housing in Socialist Bulgaria: Appropriating Tradition, Home Cultures [Berg Publishers], 7 (2010), 2, 197-216.

D. Parusheva, Il. Marcheva and M. Zlatkova. Tinkering in Daily Life: People, State and Social(ist) Housing in Bulgaria, Etudes balkaniques, 2010, 3, 69-91.

D. Parusheva. Europe Imagined and Performеd: The Impact of Western Europe’s Modernity on South East European Urban Space, in Städte im europäischen Raum. Verkehr, Kommunikation und Urbanität im 19. und 20. Jahrhundert, Ralf Roth (Hg.), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009, 187-204.

D. Parusheva. ‘They Are All Rotters!’ Political Culture and Political Caricature in the Balkans, Late 19th and Early 20th Century, Etudes balkaniques, 2008, 4, 37-63.

Д. Парушева. Новото поколение в българския политически елит в края на XIX век: Млади, образовани в “Европа”, в И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България през XIX и XX век, съст. Александър Костов, Добринка Парушева и Румяна Прешленова, София: Институт по блаканистика – Българска академия на науките, 2008, 156-170.

Д. Парушева. Политическата култура на кафето, в Кафене “Европа”, съст. Рая Заимова, София: Издателство “Дамян Яков”, 2007, 80-87.

D. Parusheva. Gesellschaft, Technologie und Kultur, or wie Bulgarien auf die Moderne trifft, in Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und ethnologische Perspektiven, U. Brunnbauer und W. Hoepken (Hg.), Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2007, 17-33.

D. Parusheva. Running ‘Modern’ Cities in a Patriarchal Milieu: Perspectives from the Nineteenth-Century Вalkans, in Who Ran the Cities? City Elites and Urban Power Structures in Europe and North America, 1750-1940, ed. by Ralf Roth and Robert Beachy, Ashgate, 2007, 179-192.

Д. Парушева. Българският политически елит през 19 век: без князе и екзарси, или през “Европа” до България. Балкански паралели, в Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, съст. Г. Вълчев, Д. Парушева и П. Воалери, Стара Загора, 2007, 116-125 / L’élite politique en Bulgaire pendant le XIXe siècle: sans orinces ni ezarques, a travers “L’Europe” jusqu’en Bulgarie. Parallèles balkaniques, Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par G. Valchev, D. Parusheva et P. Voillery, Stara Zagora 2007, 112-121.

D. Parusheva. Women and War in the Balkans: Unaccommodated Difference and (Some of) Its Scapegoats, in Forced Еthnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies, Sofia: IMIR and Meiji University Tokio, 2006, 185-197.

Д. Парушева. Българската политическа карикатура в началото на 20 век: Образът на съседа, в Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстю Манчев, София: Парадигма, 2006, 297-316.

e-mail   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

адрес за кореспонденция
Институт по балканистика с център по тракология
София 1000, “Московска” 45

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене