Лични страници

Пламен Петков

Plamen PRгл ас д-р Пламен Петков

Научни интереси:
военно-политически отношения; тракийски династични домове; Римска република; елинизъм


Образование:

Бакалавър / ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – 2002
магистър / ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград – 2003
доктор / Centre of Thracology "Prof. Alexander Fol" – BAS – 2008

Преподавателска дейност:
Упражнения по История на Стария свят и История на Древния Изток с проведен изпит на студенти в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград
Участие в проекти:
КИН 1013 Трамариск – Подводното археологическо наследство на България – в опасност
Тракийските морски културни пейзажи – проучване, опазване, промотиране
Фонд „Научни изследвания“ - национален конкурс за 2011 г. за научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика
Образователна програма: Древна Тракия между мита и реалността


Публикации

Книги:
Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток и между 230/229 г. пр. Хр. - 45/46 г. сл. Хр., Велико Търново, 2011, с. 347 - ISBN 978-954-400-585-6.
Военно-политически отношения на тракийските владетели в Европейския югоизток и между 230/229 г. пр. Хр. - 45/46 г. сл. Хр., Дисертация, 2008

Статии:
„Външна политика на Одриското царство при Котис и неговия наследник Терес (ІІ в. Пр. Хр.)”, – История, 6, 2006, 44–59 - ISSN 0861-3710.
„The foreign policy of the Odrysian Kingdom under Cotys and his successor Teres (2ND c. BC)”, Thracia XVII: In honoren annorum LX Cirili Yordanov, 2007, 183–201- ISSN 0204-9872.
„Военно-политически отношения на тракийските династи в Европейския югоизток и Мала Азия между втората половина на ІІ-80те години на І в. пр. Хр.”, История, 1, 2007, 21–33 - ISSN 0861-3710.
„Военно-политически действия на Спартак срещу Римската република през първата половина на І в. пр. Хр.”, История, 4, 2009, 1–8 - ISSN 0861-3710.
„Военно-политически и икономически конфликт между Бизантион и родоско-витинската коалиция (220 г. пр. Хр.). Участие на келтите и траките”, Научни известия VІ, кн. 1-2, Благоевград, 2010-ISSN-1312-6385.
„Отношенията между Антигонидите и съюзниците им бастарни (гети) през първата половина на ІІ в пр. Хр.”, Studia Classica Serdicensia, Т. 1, Musarum Semper Amator, 2010, 560–564- ISBN 978-954-07-3033-2.
„Die Beziehungen zwischen den Anigoniden und ihren verbündeten, den Bastarnen (Geten), in der ersten Hälfte des 2. Jhs. v. Chr.”, ORPHEUS. Journal of Indo-European and Thracian Studies (Publication of the International Council of Indo-european and Thracian Studies), 18, 2011, 51–57 - ISSN 0861-9387.
„Die Bastarnen in der periode vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. bis Ende des 4. Jhs. n. Chr. – Thracia“, Thracia XX: In honoren annorum XL Instituti studiorum Thracicorum, 2012, 235–246- ISBN 0204-9872.
„Militärisch-politische Handlungen von Marcus Licinius Crassus und Gnaeus Cornelius Lentulus in der zweiten Hälfte des 1. Jh. v. Chr.”, In: ORPHEUS.
Journal of Indo-European and Thracian Studies (Publication of the International Council of Indo-european and Thracian Studies) 19, 2012, 57–68-ISSN 0861-9387.
„Военно-политически отношения между династичните домове на одриси, беси и сапеи (около 48 - около 12 г. пр. Хр.)” – В: Музеят и градът. Сборник с доклади от Национална научна конференция, посветена на 50-годишнината на Музея на занаятите, с научен ръководител проф. д.изк. Лозанка Пейчева (Троян 18-19 октомври 2012 г.), Троян-Велико Търново, 2013, 16-37-ISBN: 978-954-400-945-8.
„Античната представа за трибалите. ” - От Монтана до Монтана: един град между Древността и настоящето, 19-33-ISBN: 978-619-7179-04-0.
„Към някои проблеми на военно-политическата история на трибалите през ІІІ - І в. пр. Хр. ” – Thracia 22 in print.
„Към някои проблеми около политическа история на трибалите в периода 80-те години на ІV в. пр. Хр. - 339 г. пр. Хр. ” – Враца in print

„Към някои проблеми на тракийската династична история по времето на Δρομιχαίτης Θρᾳκῶν βασιλεὺς ”– СУ in print
Кени – thracians.net.
Скордисти (Скордиски) – thracians.net.
Аутлезбис (Аутлесбис; Аулезбис; Аулесбис) – thracians.net.
Терес – thracians.net.
Барсабас – thracians.net.
Бюзес (Бюзас; Бюзу) – thracians.net.
Типас – thracians.net.
Сотим – thracians.net.
Пиреней – thracians.net.

Мопс – thracians.net.

Еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес за кореспонденция: Център по тракология „Проф. Ал. Фол”, София 1000, ул. „Московска” 13.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене