Лични страници

Бисер Петров

P1190830Доц. дин Бисер Петров

Научни интереси: Втора световна война, окупация, съпротива, колаборационизъм, славянофилство

Образование:
2019 – Доктор на историческите науки – Българска академия на науките
2010 – Доцент – Българска академия на науките
1996 - Доктор по история – Българска академия на науките
1987 – Магистър по история - СУ „Св. К. Охридски“

Участие в проекти
Балканите и Европа - трансформационни, модернизационни и интеграционни процеси (XVIII - XX в.)

Публикации
Книги
От съпротива към гражданска война: Некомунистическата съпротива в окупираните балкански страни, Диос: София, 2000, 218 с.

Окупаторът съюзник: Колаборационизмът в Албания, Сърбия и Гърция по време на Втората световна война. (Социални, политически и военни аспекти), Военно издателство: София, 2009, 286 с.

Статии

„Програмите на некомунистическата съпротива в окупираните балкански страни по време на Втората световна война“, – Военноисторически сборник, 1993, 2, с.79-88.

„Велика Сърбия в плановете на четниците на Дража Михайлович“, – Етнология, 1996, 2, 5-14.

„Окупираните балкански страни – между съпротива и гражданска война“, – История, 2001, 1, 32-37.

„Окупацията на Албания – особености, значение и последици“, – В: Втората световна война и Балканите. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 20-21 юни 2001 г., София, 2002, 262-268.

„Българският национален въпрос и балканската некомунистическа съпротива“, – В: Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи, 1878–1944. Т.IV. Освободителните войни след Първата световна война, София, 2003, 366-371.

„За легитимността на партизанската война в Югославия през Втората световна война“, – Военноисторически сборник, 2004, 4, 50-55.

„Трикратната капитулация на Гърция през април 1941г.“, – Военноисторически сборник, 2005, 1, 52-59.

„Проблемът за колаборационизма в следвоенна Гърция (1944-1946)“, – Списание на Българската академия на науките, 2006, 3, 51-58.

„Британската политика към съпротивата в Албания през Втората световна война“, – В: Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. К. Манчев, София, 2006, 419-456.

„Българо-гръцките отношения в навечерието на Втората световна война и завземането на Беломорието“, – Военноисторически сборник, 2006, 4, с.49-54.

„Окупираните балкански страни по пътя към гражданската война“, – In: Studia Balcanica, 26. Изследвания в памет на Апостолос Христакудис, София, 2007, с.191-203.

„Въоръжени правителствени формации в окупирана Албания през Втората световна война“, – Военноисторически сборник, 2008, 1, 53-58.

„Сръбски пронацистки формации през Втората световна война“, - Военноисторически сборник, 2008, 2, 54-59.

„Гръцките Батальони за сигурност през Втората световна война“, - Военноисторически сборник, 2008, 3, 72-76.

„Италианско-гръцката война, 1940-1941 г.“, - Военноисторически сборник, 2009, 1, 48-54.

„Великобритания и окупацията на Албания от Италия“, – In: Studia Balсanica, 28. Материали от международна научна конференция „Европа: народи и граници. (Парижката мирна конференция 1919–1920 г. и нейното наследство)”, София, 6 ноември, 2009 г., София, 2010, 90-104.

„Операция „Меркурий”: Битката за Крит“, – Военноисторически сборник, 2011, 4, 141-148.

„Гръцкият офицерски корпус по време на Втората световна война“, – Военноисторически сборник, 2012, 1, 129-137.

„От „Марита” към „Барбароса”, – Военноисторически сборник, 2012, 2, 79-90.


„Българската историография за Балканските войни, 1912-1913“, – Военноисторически сборник, 2013, 3, 43-66, (в съавт. със С. Елдъров).

„Едно малко известно етническо прочистване на Балканите през Втората световна война“, – Историческо бъдеще, 2014, 1-2, 149-158.

„Възкръсването и завръщането на една идея или панславизъм по време на война, – Историческо бъдеще, 2015, 1-2, 152-175.

„Съветската военна мисия в Гърция и британско-съветското разделяне на Балканите на сфери на влияние“, – Военноисторически сборник, 2015, 2, 71-83.

„Организация и тактика на некомунистическата съпротива в окупираните балкански държави“, – В: Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. Международна научна конференция , 21-23 април 2014 г, София, 2016, 160-169.

„Славянският събор в София в 1945 г. – между емоциите и прагматизма“, – Балкани, 2016, 5, 63-73.

„Genesis and Formation of the two Wings of National Resistance in the Occupied Balkan Countries during World War II“, – Etudes balkaniques, (Sofia), 1997, 1-2, 15-27.

„The Concepts of Balkan Non-Communist Resistance Concerning Post-War Form of Government“, – Etudes balkaniques (Sofia), 1997, 3-4, 17-24.

„The Monarchy in Albania during World War II“, – Etudes balkaniques (Sofia), 2002, 2, 3-14.

„Collaboration in the Balkans during World War II – Forms, Motives and Results“, – Etudes balkaniques (Sofia), 2002, 4, 13-26.

„On the Legitimacy of Guerrilla Warfare in the Occupied Balkan States during World War II“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2004, 2, 9-35.

„British Policy towards Albania: April 1939 – April 1941“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2004, 4, 51-68.

„The Problem of Collaboration in Post-War Greece, 1944-1946“, – Etudes balkaniques (Sofia), 2005, 3, 15-37.

„Great Britain and Resistance in Albania, 1943-1944“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2006, 2, 87-118.

„Comradeship on Trial: Bulgarian Communist Party – Communist Party of Greece Relations during the Greek Civil War“, – Etudes balkaniques (Sofia), 2007, 1, 41-56.

„Политиката на България към Гърция след 30-те години и завладяване на Източна Македония и Западна Тракия“, – В: История на Гърция през 20 век. Т. “Г”1, гл. 5, Атина, 2007. 151-173. На гр. език.

„The Activities of General Georgios Tsolakoglou to Retain the Territorial Integrity of Occupied Greece“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2008, 1, 61-80.

„Bulgarian Policy towards the Muslims in Western Thrace in WW II“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2009, 2, 3-26.

„National Republican Greek League (EDES), 1941-1944: Discarded Principles and Ambiguous Activities“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2009, 3, 3-31.

„Revolutionary Justice in Serbia, 1944-1946: The Problem of Collaboration“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2010, 1, 3-23.

„Ideology and Education in Occupied Serbia, 1941-1944“, - Etudes balkanique (Sofia), 2011, 1, 88-108.

„Institutionalizing Memory: 100 Years Balkan Wars Studies in Bulgaria“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2013, 2, 7-36, (в съавт. със С. Елдъров).

„The Neglected Ally: Zog of Albania in British Military Plans“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2013, 3-4, 38-58.

„The Occupation of Albania of 1939 in the Light of Anglo-Italian Relations“, – In: Italy’s Balkan Strategies (19th – 20th Century). Ed. by Vojislav Pavlović. Institute of Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Special Editions 123, Belgrade, 2014, 213-222.

„The Last General’s Battle, or History and Politics in Post-Yugoslav Serbia“, - Etudes balkaniques (Sofia), 2014, 4, 58-81.

„Bulgarian Historiography on the Balkan Wars, 1912-1913“, – In: The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory. Ed. by Katrin Boeckh & Sabine Rutar. Palgrave Macmillan, London, 2016, 219-248, (в съавт. със С. Елдъров).

Рецензии, отзиви, съобщения

Даскалов, Георги. „Гърция и македонският въпрос (1950-2000). Българо-македонисткият синдром на гръцкия национализъм“, София, 2014, - Македонски преглед, 2014, 4, 158-160.

Hammond, N.G.L. „The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia“, Thessaloniki, 1993, - Etudes balkaniques (Sofia), 1994, 1, 144-145.

Teuvo, Laitila. „The Finnish Guard in the Balkans. Heroism, Imperial Loyalty and Finnishness in the Russo-Turkish War of 1877-1878 as Recollected in the Memoirs of Finnish Guardsmen“, Helsinki, 2003, - Etudes balkaniques (Sofia), 2004, 2, 160-162.

Хрисимова, Огняна. „Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския Югоизток между двете световни войни“, Варна, 2003, - Etudes balkaniques (Sofia), 2004, 3, 162-164. На фр. език.

A New Book on an Old Question. Livanios, Dimtris. „The Macedonian Question: Britain and the Southern Balkans, 1939-1949“, Oxford, 2008, - Etudes balkaniques, (Sofia), 2008, 3, 177-185.

Sygkelos, Yannis. „Nationalism from the Left. The Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years“, Leiden, 2011, - Etudes balkaniques (Sofia), 2011, 2-3, 297-301.

Вторая мировая война – сопротивление и коллаборационизм. (Отчет за работата на едноименната подсекция по време на Шестия конгрес по балканистика, София, 1989), - Etudes balkaniques (Sofia), 1990, 1, 128.

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
адрес за кореспонденция: Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене