Лични страници

Мария Шушарова

Susharovaгл. ас. д-р Мария Шушарова

Научни интереси: Османска империя, провинциални елити и общности, формално и неформално лидерство, социални мрежи, съжителство, всекидневие

Образование
2010 – Доктор по история - СУ „Св. Климент Охридски“, Тема на дисертацията: "Аяните и аянската институция в Румелия – XVII-XVIII в.", научен ръководител: доц. д-р Светлана Иванова
2005 – Магистър по история - СУ „Св. Климент Охридски“

 

Преподавателска дейност
2014 – 2015 - СУ „Св. Климент Охридски", Историческия факултет, хоноруван преподавател (120 часа – семинарни занятия) - „История на българските земи – XV-XVII в.“
2011 – 2012 - СУ „Св. Климент Охридски", Историческия факултет, хоноруван преподавател (30 часа – семинарни занятия) - „История на българските земи – XV-XVII в.“
Участие в проекти
2016 – досега – “Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности”, ръководител: проф. д.и.н. Рая Заимова/ проф. Виолета Барбу, ИБЦТ – БАН/ Институт за история „Николае Йорга“ – РАН
2015 – досега – "Извори за историята на балканските народи ХV – ХІХ век", ръководител: доц. д-р Росица Градева, проект на ИБЦТ
2010 - 2012 - Климат и история: дендрохронологична, климатична и историческа реконструкция на българското минало, 1500-2000 г., ръководител – доц. д-р Мартин Иванов, ФНИ

Стипендии
2010 - 2011 - Грант по програма: "Collegium Historicum (програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историческия факултет на СУ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”)

Публикации
Една делиорманска аянска история от края на XVIII в. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през ХV - ХIХ век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова, ИК „Гутенберг“, София 2016, 406-436, ISBN 978-619-176-088-6
Софроний Врачански (поп Стойко) като представител на раята в Османската държава. – В: "Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време”. Ред. Пл. Митев, В. Рачева, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 2013, 93 - 107. ISBN 978-954-07-3645-7.
Структури на местно самоуправление в Османската империя през XVII –XVIII в. Аянската институция в ежедневието на провинцията. – В: Collegium Historicum, Т. 2. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. 2012, 151-172. ISBN 978-945-07-3366-1.
A Local View over the War. War Service Functions of the Rumelian Ayans in the Ottoman Empire – the end of 17-th and during the 18-th Centuries. – In: Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Кatlovitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. Eds. Ivan Parvev, Plamen Mitev, Maria Baramova, Vania Racheva. Lit Verlag – Berlin, Muenster, 2010, 231- 242. ISBN 978-3-643-10611-7.
Статусът като стил на живот (Евлия Челеби за материалния свят на аяните от централните балкански провинции на Османската империя). – В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част 1 – Миналото – исторически ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. С., 2008, 382 - 400. ISBN 978-954-07-2713-4 (Ч.1)
Евлия Челеби за "административната география" на аянлъка в Румелия. – В: Двувековният път на едно понятие: "Балканският полуостров" (1808-2008 г.). Съставители Иван Първев, Мария Баръмова. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С. , 2014 , 51 - 82. ISBN 978-954-073290-9
Евлия Челеби за жените в "мъжкия свят" на аяните от централните балкански провинции на Османската империя. – www.anamnesis.info, Анамнеза (2006), URL: http://www.anamnesis.info/broi3/Maria_Shusharova.pdf (24.03.2012)
Рецензии и отзиви:
Дамян Борисов. Справочник за селища в Северна Тракия през XVI в. Част I (казите Филибе и Татар пазаръ), Асеновград, 2015. - Études Balkaniques, 4, LI, 2015, 215-217.ISSN 0324-1645).


Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


адрес за кореспонденция : Московска 45, 1000 София

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене