Лични страници

Весела Атанасова

                Весела Константинова Атанасова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
История и култура на Древен Египет, Древноегипетско изкуство и архитектура, История и култура на Древна Тракия, Египетските култове в Тракия, Тракийска ономастика в Египет

Образование и специализации:

Образование
2008–2015 Доктор по Египтология. Тема на дисертационния труд: „Жреците “хему-нечер” в култа на египетските божества“, Париж IV – Сорбона / Нов български университет
2005–2007 Магистър по Египтология. Тема на магистърската теза: „Жреците от метрополите на номовете през Средно царство“, Париж IV – Сорбона
2003–2005 Бакалавър по История на изкуството и Археология, Париж IV – Сорбона

Специализации
2014 Френски институт за Археология на Изтока, Кайро, Египет
2013 Френско-египетски център за Изследване на храмовете в Карнак, Луксор, Египет
2012 Лувър, Париж, Франция
2010–2011 Френски институт за Археология на Изтока, Кайро, Египет
2011 Музей Метрополитън, Ню Йорк, САЩ
2009 Френски институт за Археология на Изтока, Кайро, Египет

Участие в научни проекти:

2021– Участник в проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘
2020– Ръководител на проект „Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римска епохи – обхват, разпространение и взаимодействие‘‘, финансиран от Фонд „Научни изследвания‘‘
2020 Участник в проект МАТ: Древна Тракия в цифри: преоценка на античността в дигиталната епоха с ръководител доц. Юлия Цветкова, финансиран от ФНИ
2017– Ръководител на проект „Тракия и Египет през гръко-римската епоха‘‘ на Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
2017 Участник в проект „Енциклопедия Древна Тракия и траките‘‘ на Институт за балканистика с Център по тракология, БАН, под ръководството на проф. К. Порожанов
2013 Участник в проект „Епиграфско изследване на Храма в Карнак‘‘ на Френско-египетския център за Изследване на храмовете в Карнак CSA-CNRS USR 3127
2012–2015 Участник в проект „Египетска просопография‘‘ към Центъра за египетски изследвания към Сорбоната под патронажа на д-р Натали Фаври

Преподавателска дейност:

2017– Въведение в историята и културата на древен Египет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
2016– Образ, власт и култ в Древен Египет, Нов български унивесритет
2008–2014 Изкуството на Древен Египет, Нов български унивесритет
2008–2014 Египетска палеография, Нов български унивесритет

Избрани публикации:

В. Атанасова, “Харпократ в Тракия”, Thracia 25. Втори четения по тракология: Древна Тракия и Траките: Сакрално и профанно, София, 14 – 15 май, 2019, стр. 133-146.

В. Атанасова, “Египетските култове: от Египет до Сердика”, В. Атанасова, Л. Брико, Тематичен сборник “Египетските култове в Сердика”, ИБЦТ, Парадигма, стр. 36-59 ISBN 978-954-326-420-9; ISBN 978-954-90714-0-5.

В. Атанасова, С. Василева, “Предмети с неизвестен произход от музеите в София”, “Египетските култове: от Египет до Сердика”, В. Атанасова, Л. Брико, Тематичен сборник “Египетските култове в Сердика”, ИБЦТ-БАН, Парадигма, стр. 106-139, ISBN 978-954-326-420-9; ISBN 978-954-90714-0-5.

V. Atanassova, “Isis and Sarapis in Serdica: some new evidence”, Proceedings of the International Symposium “Africa and the Danubian Provinces of the Roman Empire” held in Timisoara 29-30 June 2018, British Archaeological Reports, 2019.

В. Атанасова, ЕДНО СЕМЕЙСТВО НА ЛЕКАРИ-МАГЬОСНИЦИ ОТ СТАРО ЦАРСТВО. - В: Лозанова-Станчева, В., Фол, В. (съст. и ред.). MIRABILIA: чудесно и магическо (= Studia Balcanika 33). София: Издат. „Парадигма“, 2020, ISBN 978-619-7179-05-7, 61-71.

В. Атанасова, “Египетските божества Изида и Сарапис в Сердика”, Първи четения по тракология: Древна Тракия и Траките: пространства и комуникации, посветени на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, Thracia 24, София, 2019, 418-434.

V. Atanassova, « Distinguer l’anthroponyme du titre dans les inscriptions des premières dynasties, Сборник Древен Египет и Стария свят в чест на проф. Александър Фол, София, 2018,  стр. 55-76.

V. Atanassova,  “Le culte divin au sein des institutions économiques à l’Ancien Empire”, The Journal of Egyptological Studies 5, 2018, p. 57-66.

V. Atanassova,  “La signification des termes Hm et nTr dans le titre de prêtre (Hm-nTr) en Égypte ancienne », D. Boteva, P. Delev, J. Tzvetkova (ed.), Society, Kings, Gods in Memoriam Professoris Margaritae Tachevae, Jubilaeus VII, Sofia, 2017, p. 495-502.

В. Атанасова, “Тракия и Египет в епохата на елинизма”, Тракийската древност:  технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство, Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков. Под редакцията на чл.-кор. Васил Николов. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“,  2017, 179-184.

V. Atanassova  “Le costume des prêtres de l’Ancien et du Moyen Empire”, Égypte Afrique & Orient 67, 2012, p. 3-8.

V. Atanassova “The Economic Component of the Title “Overseer of the God’s Servants?”, Proceedings of the Third International Congress of Young Egyptologists 2009, p. 13-19.

Превод от френски на монографията Раждането на гръцкия град (La naissance de la cité grecque) от Франсоа дьо Полиняк (март 2009, издателство на Нов български университет).

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене