Лични страници

Екатерина Дикова

EkaterinaDikovaЕкатерина Панчева Дикова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Средновековни преводи от гръцки в южнославянска среда, реторика, диахронна лингвистика, етимология

Образование и специализации:
Април–юли 2008 Стипендия на Външното министерство на Италия, Пизански университет, Италия. Задача: събиране на материали за смеха през Средновековието и дигитализиране на българската част от архива на Луиджи Салвини.
2002–2006 Редовна докторантура по български език, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тема на защитения труд: Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий Търновски.
2004–2005 Стипендия Ernst Mach, Виенски университет, Австрия. Задача: изследване на източници, свързани със средновековната реторика и исихазма с цел довършване на докторската дисертация; посещаване на курс по немски език (сертификат: Mittelstufe Deutsch /08.02.2005/).
Януари–април 2002 Следдипломна квалификация по преводни науки. Уорикски университет, Великобритания. Защитена теза: A Scene from Die Räuber in Three English Translations (Сцена от „Разбойници” на Йохан Фридрих фон Шилер в три английски превода)
2000–2001 Магистратура по медиевистика, Централноевропейски университет, Унгария. Защитена теза: The Construction of Space in St. Eutymius’ Vita of St. John of Rila (Изграждане на пространството в Светиевтимиевото житие на Св. Иван Рилски)
1994–1999 Магистратура по българска филология и руска филология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Защитена теза: Етюди върху топонимите в поемата на византийския поет Мануил Фил „За подвизите на известния чутовен простратор”

Участие в научни проекти:
2019 Българо-румънски проект по ЕБР: Традиционна култура, социална история, история на езиците в Югоизточна Европа (БАН и РА).
2016–2019 Зографски дигитален архив в Софийски университет „Св. Климент Охридски” с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката по Споразумение No. ДО 1-29/23.02.2018.
2008–2019. Координиране на международни проекти за дигитализиране на културно наследство с участието на ЦБ-БАН и НАБИС: Linked Heritage, ATHENA, Michael Culture, Europeana, World Digital Library, Metadata and Electronic Catalogues, Athonite Digital Arch; ATHENA Plus, DTP1-467-2.2 - ART NOUVEAU

Преподавателска дейност:
2013–2014 Хоноруван преподавател по лексикология във филиала на Пловдивския университет в гр. Кърджали – Лекционен курс за студенти задочници.
2003–2004; 2004/2005; 2010/2011 Хоноруван асистент по история на българския език в катедра „Кирилометодиевистика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
2007–2008 Преподавател по български език за чужденци в езикова школа „Дружба” (европейски нива А1 и А2).
Oктомври 2005 – февруари 2007 Хоноруван асистент по английски език в Университета по архитектура, строителство и геодезия (английски език за архитекти – европейски инива A2, B1, B2 и С1).

Избрани публикации:

Книги
Дикова, Е. Фразата в житията и похвалните слова на св. патриарх Евтимий. Т.1-2. София, 2011, 236 с. + 257 с.
Съставителство и редакция
Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи. Съст. Д. Пеев, М. Димитрова, Е. Дикова, Г. Банев, Л. Ненова, Света гора: Зографски Манастир, 2019. ISBN: 978-954-770-452-7
Многоезичен онлайн речник на термини, използвани в MARC 21 http://www.nalis.bg/41141841141b41841e42241542741d418-42142241041d414410420422418/42041542741d418426418-2/multilingial-dict
Computer Applications in Slavic Studies: Proceedings of Azbuky.Net, International Conference and Workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria. Ed. By A. Miltenova, D. Radoslavova, E. Pancheva. Sofia, 2006.

Статии
Дикова, Е. Ритъмът в двата южнославянски превода на проложните стихове за април. В: Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи. Съст. Д. Пеев и др. Света гора: Зографски Манастир, 2019, 610-627.
Dikova, E. Notes relating to the Rhetorical Device πλοκή (‘Weaving’) in the Hagiographical Works of Saint Evtimii the Patriarch of Tŭrnovo. In: Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context. София: Гутенберг, 2017, 528-537.
Дикова, E. Терминът „Покров Богородичен”. В: Vis et Sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova (Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката). София: Издателски център „Боян Пенев”, 2016, 688-698.
Dikova, E. A Virtual Challenge to a Library: Multilingual Template to Display Digitised 19th-Century Books Online. – Uncommon Culture, Vol. 6 no. 1 (11) (2015): Virtual Exhibitions [http://uncommonculture.org/ojs/index.php/UC/issue/view/459/showToc]
Дикова, Е. Пунктуационната система в сборник със слова на Григорий Цамблак. В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2015, 561-570.
Дикова, Е. Български средновековни ръкописи онлайн. – Портал Култура [http://kultura.bg/web/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/], препечатано в Двери [http://dveri.bg/9w3kp], Дневник {http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2014/06/04/2315442_bulgarski_srednovekovni_rukopisi_onlain/]
Панчева, Е. Изиграване на езика: фразеологизми, визуализирани на екрана и сцената. – В: Проблеми на социолингвистиката. T. 9. София, 2008, 249-255.
Pantcheva, Е. Some Principles of Isocolic Structuring in a Medieval Bulgarian Writing. – Scripta & e-Scripta 3-4, 2006, 161-171.
Панчева, Е. Преображение и преобразуване: цел и средство на исихастката култура. – Eslavistica Complutense 5, 2005, 185-197.
Панчева, Е. Сравнението като исихастка фигура в Светиевтимиевото житие на св. Петка. – В: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva, София, 2005, 128-137.
Pantcheva, Е. The Pause as a Storyteller: Notes on the Punctuation in a Fourteenth-Century Masterpiece. – Scripta & e-Scripta 1, 2003, 161-175.
Dikova, E. "New Books" – Scripta & e-Scripta, No. 19 (2019): 409-427.

Контакти:
Еmail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: ул. „Московска" № 45, София 1000

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене