Лични страници

Александра Миланова

IMG Alexandra MilanovaАлександра Димитрова Миланова

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Нова и съвременна история на Балканите, международни отношения XIX-XX век, социална история, всекидневен живот, модернизационни процеси на Балканите, градска култура, музикознание, културно наследство, дигитална хуманитаристика


Образование и специализации:

Образование
2016 ОНС "доктор", професионално направление 2.2. История и археология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2012 Магистър по международни отношения, специалност „Международни организации и многостранна дипломация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет
2010 Бакалавър, специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ и учител по история, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

Специализации
2014 Женевски университет, Швейцария
2014 Йейлски университет, САЩ
2011–2012 Африканска фондация за медицина и проучвания, Кения
2009 Център за езиково обучение Dilmer, Турция
2007 Солунски университет Аристотел, Гърция
 

Участие в научни проекти:

2020– Координатор на българския екип по проект "Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th-early 20th c.) – RICONTRANS", финансиран от Европейския съвет за научни изследвания
2020– Участник в проект „Сръбско(югославско)-българските отношения и интересите на великите сили на Балканите (XIX–XX век)“, проект на ИБЦТ–БАН и Балканоложкия институт на Сръбската академия на науките и изкуствата
2019– Ръководител на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН 
2019– Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от МОН
2019– Член на екипа на ИБЦТ–БАН в Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), финансирана от МОН
2019 Ръководител на проект „Циганите/ромите в османските Балкани: проблеми на историческата методология“, финансиран от Посолството на Република Франция в България и Френския институт в България
2013–2017 Участник в проект „Градовете в Югоизточна Тракия: приемственост и трансформация“, финансиран от Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” (УКХ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“
2010–2013 Участник в проект „Религиозни различия и светски модели в Европа -  иновативни подходи към правото и политиките“, финансиран от Европейската комисия, ГД „Научни изследвания и иновации“

 

Преподавателска дейност:

2015 Нова история на Югоизточна Европа - семинарни занятия на специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2010 Учител по история и цивилизация в 32 СОУ „Св. Климент Охридски“

 

Избрани публикации:

Политика на империя, дипломация на република: Османската империя и Република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945), в: История, № 1, година XIX. София: Издание на главна редакция на педагогическите издания на МОМН, 2011, ISSN 0861 - 3710, с. 26-46.

Le tigre de Janina - образът на Aли паша Тепелена в произведенията на Франсоа Пуквил, в: История, № 2, година XXIII. София: Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", 2015, ISSN 0861 - 3710, с. 119-125.

Един османски пленник в Константинопол: всекидневието на Франсоа Пуквил в Седемте кули (1799-1801), в: Докторантски и постдокторантски четения 2014, 2014, с. 82-91.

Жените в Османската империя през погледа на една западноевропейка: произведенията на лейди Мери Монтегю, в: История, № 5, година XXIII. София: Национално издателство за образование и наука "Аз Буки", 2015, ISSN 0861 - 3710, с. 504-514.

In the shadow of Constantinople: the unpublished memoirs of Adrianople by François Pouqueville, in: Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, St. Kliment Ohridski University Press, 2017, ISBN 978-954-07-4275-5, pp. 209-220.

Palikova, N. and A. Milanova. The 3D animation of cultural heritage objects as an innovative instrument for vocational training and education, -In: ICERI2018. 11th International Conference of Education, Research and Innovation. 2018, ISBN 978-84-09-05948-5/ISSN 2340-1095, pp. 849-856.

Palikova, N., A. Milanova and E. Kovatcheva. Contextualization of cultural heritage objects through an interactive platform as a tool for research and education, - In: ICERI2018. 11th International Conference of Education, Research and Innovation. 2018, ISBN 978-84-09-05948-5/ISSN 2340-1095, pp. 1032-1037.

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене