Лични страници

Стела Стефанова

                Стела Петрова Стефанова

Научна степен  и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Културно наследство, археологическо наследство, римско археологическо наследство,  културен туризъм , класическа археология


Образование и специализации:

Образование
2021 Доктор по научна специалност „География на рекреацията и туризма“, Софийски университет  „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет
2016 Магистър специалност „Културен туризъм“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет
2012 Магистър специалност „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
2010 Бакалавър специалност „Археология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

Специализации
2014–2015 Университет в Падова, Италия

Участие в научни проекти:

2021 „Оценка на недвижимото римско археологическо наследство в туристически район Рила-Пирин като ресурс за туризъм и готовност за включване в туристически продукти“ по  програма на МОН „Млади учени и пост-докторанти“ на Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2018 Член на екипа на проект „Подходи за проучване на заинтересованите страни в изследванията на актуални проблеми в туризма“, изследователски проект по Програма в подкрепа на докторантите, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2018–2019 Член на екипа на проект First international competition for students "Karst - the last "white spot" on the Planet Earth", UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME

2017–2018 Член на екипа на проект „Иновативно образование чрез карста (Образователна стратегия ProKARSTerra-Edu)“ (НИГГГ-БАН) част от проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с млади таланти“ на ИМИ-БАН

2014–2016 Член на екипа на проект "Travelling Summer School of Karst", UNESCO PARTICIPATION PROGRAMME

Избрани публикации:

Стефанова, С. (2021). Туристически район Рила-Пирин - възможност за развитие на културен туризъм, основан на недвижимо римско археологическо наследство. Проблеми на географията.  № 2 , с. 66-93. (под печат)

Стефанова, С. (2021). Съвременно състояние на недвижимите римски археологически ценности в областите Видин, Монтана и Враца като обекти за културен туризъм. Туризмът и глобалните кризи. Сборник доклади от международна научна конференция, организирана от катедра „Туризъм“ на стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 21 април 2021 годинa, с. 989-1001.

Стефанова, С, В. Николова (2019). Римското археологическо наследство и нагласите за включването му в туристически продукт на областите Монтана, Враца и Видин. Год. на СУ, Геолого-географски факултет, Т. 112, с. 354-380.

Стефанова, С. (2019). Превръщане на римското археологическо наследство в туристическа атракция (На примера на археологически комплекс „Калето“ в град Мездра и антична крепост „Калето“ в град Монтана). Проблеми на географията, №1, с. 57-75.

Стефанова, С. (2018). Римското археологическо наследство - възможности за развитие на културен туризъм в Северозападна България. Иновации и туризъм. Велико Тръново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 171-183.

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене