Лични страници

Стефан Янакиев

Ст. Янакиев PhotoСтефан Димитров Янакиев

Научна степен и заемана длъжност:
Доктор, главен асистент

Научни интереси:
Римска Тракия, романизация

Образование и специализации:

Образование
2016–2017 Магистър по археология и археологическо културно наследство, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
2012–2016 Бакалавър по археология и история, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Участие в научни проекти:

2020– Участник в проект „Египетските култове в Тракия в гръко-римската епоха – разпространение, обхват и взаимодействие“, финансиран от ФНИ. Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова.

2020–2022 Участник в бюджетен проект „Извори за Тракия и траките“. Ръководител: проф. д. изк. Ваня Лозанова-Станчева.

09.2020 Участник в практика-експедиция в Сърнена Средна гора (1–6.09.2020 г.), част от проекта „ИНФРАМАТ“. Ръководител: проф. дин Валерия Фол.

2019 Участник в „Лятна школа за млади учени“, практика експедиция в Сърнена Средна гора към проекта „Наследство БГ“, финансиран от общ. Брезово, обл. Пловдив. Ръководител: проф. дин Валерия Фол.

2018–2019 Участник в бюджетен проект „Извори за историята на Тракия и траките“. Ръководител: проф. д. изк. Ваня Лозанова.

Избрани публикации:

Статии:
„Власт и социум: модели на социално издигане и изява на тракийското население по Западнопонтийското крайбрежие на Долна Мизия (I – III век)“ (Power and society: models of social uplift and manifestation of the Thracian population on the West Pontic coast of Lower Moesia (I – III century) – Thracia, 26, 2021 (под печат).

„Епиграфски сведения за римското провинциално общество в и около Абритус“ (I–III в.) (Epigraphic Evidence for Roman Provincial Society from Abritus I–III c.) – Thracia, 25, 2020, 250–274.„II Луцензийска кохорта.“ – В: Онлайн енциклопедия „Древна Тракия и траките“, част от проекта „ИНФРАМАТ“: II Луцензийска кохорта (thracians.net).

„Приносът на професор Александър Фол в проучването на историята на Тракия и траките в Римската епоха“ (The Contribution of Professor Alexander Fol in the Study of the History of Thrace and the Thracians in the Roman Empire). – Thracia, 24, 2019, 393–403.

Контакти:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене