ИБЦТ – филиал Монтана

Филиал Монтана

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

гр. Монтана, ул. „Александър  Стамболийски“ № 6

Открит през 2018 г.

Директор: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Координатор: Валери Стоичков

Главни области на изследване: Обществено-икономическо и културно развитие на Северозападна България от Античността до наши дни

 

Издания на филиала на ИБЦТ в гр. Монтана:

 

корица Монтана 2021 33Костов, Ал. (съст.) Монтана: един модерен град на 130 години.
София, Издателска къща Тендрил, 2021. ISBN 978-619-91496-6-9

Изданието е посветено на 130-годишнината от обявяването на тогавашното село (Голяма) Кутловица за град, наименован на тогавашния български княз Фердинанд. Така започва нов етап от историята на селището, възникнало още през Античността. Неговото развитие през изминалите тринадесет десетилетия преминава през сериозни социално-икономически и политически трансформации. Може би доказателство за тези чести и дълбоки промени през този период е и промяната на името му – от  Кутловица на Фердинанд (1891 г.) и Михайловград (1945 г.) за да се стигне до днешното – Монтана (от 1993 г.), напомнящо за древното минало на това поселение.

Сборникът е третото поредно издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) – БАН в Монтана. В него са включени десет студии и статии, разглеждащи редица важни аспекти от развитието на града през последните 130 години.  Той е резултат от успешното сътрудничество между ИБЦТ и Българската академия на науките с местни институции като Регионален исторически музей (РИМ) и Държавен архив (ДА) в Монтана чрез участието на техни сътрудници като автори в изданието.

Инициативата за издаването на сборника е на филиала на ИБЦТ в града и е подкрепена от  г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана и със съдействието на Регионалния академичен център с координатор г-н Валери Георгиев. Той излиза с финансовата помощ  на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на Република България и член на Съвета на настоятелите на БАН.

 

корица Монтана 1 CopyКостов, Ал. (съст.) Българският Северозапад в Европа – история и култура.
София, Издателска къща Тендрил, 2019. ISBN 978-954-92809-8-2

Сборникът включва десет статии и студии на учени от ИБЦТ – БАН, РИМ – Монтана и ДА – Монтана, които разкриват културното, социалното, икономическото и технологичното богатство на Монтана и региона, започвайки със съкровището от Якимово и стигайки до традициите в опазването на културно-историческото наследство в наши дни.

Съдържание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корица Монтана 2020Костов, Ал. (съст.) Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни. София, Издателска къща Тендрил, 2020. ISBN 978-619-91496-2-1

Сборникът е посветен на историята и настоящето на региона.  В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалния исторически музей (РИМ) и Държавния архив (ДА) в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с играждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, и не на последно място е изследвано  влиянието на различните възможности за комуникация върху живота на хората от региона от Античността до наши дни.

Дейността на филиала на ИБЦТ в град Монтана и подготовката на настоящия сборник получиха подкрепа от г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана, от РИМ – Монтана, ДА – Монтана и Регионалния академичен център (РАЦ) – Монтана. Изданието стана възможно благодарение на финансовата помощ на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на РБългария и член на Съвета на настоятелите на БАН.

Съдържание

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене