ИБЦТ – филиал Монтана

Филиал Монтана

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

гр. Монтана, ул. „Александър  Стамболийски“ № 6

Открит през 2018 г.

Директор: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Координатор: Валери Стоичков

Главни области на изследване: Обществено-икономическо и културно развитие на Северозападна България от Античността до наши дни

 

Предстоящи събития: 

Конференция „Българският Северозапад: просвета и култура

На 2 юни 2023 г. ще се проведе поредната конференция в Монтана, организирана под научното ръководство на Филиала на Института по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките в града, който е създаден преди 5 години. Темата на тазгодишния форум е: „Българският Северозапад: просвета и култура“. Повод за нейния избор е годишнината от основаването на Народно читалище „Разум 1883“ в някогашната Голяма Кутловица (днес гр. Монтана). В конференцията ще вземат участие 21 изследователи от институти на БАН и културни институции от региона – Монтана, Видин, Оряхово, Чипровци, Белградчик и Георги Дамяново. Техните  доклади са посветени на два основни аспекта:

  • Създаването, развитието и дейността на просветни и културни институции в Северозападна България.
  • Приносът и ролята на видни личности в просветното и културното дело в региона – учители, читалищни и музейни дейци, хора на изкуството и пр.           

Със събитието се слага начало на празничната програма по повод празника на Монтана Свети Дух, който тази година се пада на 5 юни.

Организатори на конференцията са община Монтана, БАН, ИБЦТ-филиал Монтана, Регионалният академичен център – Монтана, Регионалният исторически музей – Монтана.

Място на провеждане: Експозиционната зала на РИМ – Монтана, yл. „Граф Игнатиев“ № 3, начало – 9.00 ч.

Програма

 

Издания на филиала на ИБЦТ в гр. Монтана:

корица Монтана 2022.5 page 0001Костов, Ал. (съст.) Българският Северозапад: минало и съвременност. София, Издателска къща Тендрил, 2022, 400 с.

На 2 декември 2022 г. в Експозиционната зала на Регионалния исторически музей (РИМ) в гр. Монтана като съставител и редактор чл.-кор. проф. дин Александър Костов представи новия сборник „Българският Северозапад: минало и съвременност“ (София, Тендрил, 2022, 400 стр.). Книгата е поредното четвърто издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ–БАН) в гр. Монтана, открит през 2018 г. Изданието включва резултати от проучвания, представени на проведената на 10 юни 2022 г. в Монтана научна конференция, организирана от филиала на ИБЦТ и Регионалния център при БАН в гр. Монтана, съвместно с Община Монтана, Регионалния исторически музей и Държавния Архив – Монтана. В него са включени 23 статии, посветени на историята на Северозапада от Античността до началото на XXI век, съдържащи научни приноси от областта на историята, археологията,литературознанието, етнологията и антропологията. Сред авторите са изследователи от БАН и от архиви, музеи и други институции от Северозападна България – от Монтана, Видин, Враца и Лом.На представянето присъстваха представители на културните институции в града. Приветствие поднесоха кметът на Община Монтана г-н Златко Живков и доц. д-р Ваня Иванова, директор на Регионален исторически музей – Монтана.

 

 

 

 

корица Монтана 2021 33Костов, Ал. (съст.) Монтана: един модерен град на 130 години.
София, Издателска къща Тендрил, 2021. ISBN 978-619-91496-6-9

Изданието е посветено на 130-годишнината от обявяването на тогавашното село (Голяма) Кутловица за град, наименован на тогавашния български княз Фердинанд. Така започва нов етап от историята на селището, възникнало още през Античността. Неговото развитие през изминалите тринадесет десетилетия преминава през сериозни социално-икономически и политически трансформации. Може би доказателство за тези чести и дълбоки промени през този период е и промяната на името му – от  Кутловица на Фердинанд (1891 г.) и Михайловград (1945 г.) за да се стигне до днешното – Монтана (от 1993 г.), напомнящо за древното минало на това поселение.

Сборникът е третото поредно издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) – БАН в Монтана. В него са включени десет студии и статии, разглеждащи редица важни аспекти от развитието на града през последните 130 години.  Той е резултат от успешното сътрудничество между ИБЦТ и Българската академия на науките с местни институции като Регионален исторически музей (РИМ) и Държавен архив (ДА) в Монтана чрез участието на техни сътрудници като автори в изданието.

Инициативата за издаването на сборника е на филиала на ИБЦТ в града и е подкрепена от  г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана и със съдействието на Регионалния академичен център с координатор г-н Валери Георгиев. Той излиза с финансовата помощ  на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на Република България и член на Съвета на настоятелите на БАН.

 

корица Монтана 1 CopyКостов, Ал. (съст.) Българският Северозапад в Европа – история и култура.
София, Издателска къща Тендрил, 2019. ISBN 978-954-92809-8-2

Сборникът включва десет статии и студии на учени от ИБЦТ – БАН, РИМ – Монтана и ДА – Монтана, които разкриват културното, социалното, икономическото и технологичното богатство на Монтана и региона, започвайки със съкровището от Якимово и стигайки до традициите в опазването на културно-историческото наследство в наши дни.

Съдържание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корица Монтана 2020Костов, Ал. (съст.) Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни. София, Издателска къща Тендрил, 2020. ISBN 978-619-91496-2-1

Сборникът е посветен на историята и настоящето на региона.  В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалния исторически музей (РИМ) и Държавния архив (ДА) в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с играждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, и не на последно място е изследвано  влиянието на различните възможности за комуникация върху живота на хората от региона от Античността до наши дни.

Дейността на филиала на ИБЦТ в град Монтана и подготовката на настоящия сборник получиха подкрепа от г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана, от РИМ – Монтана, ДА – Монтана и Регионалния академичен център (РАЦ) – Монтана. Изданието стана възможно благодарение на финансовата помощ на доц. д-р Борислав Великов – председател на 39-тото НС на РБългария и член на Съвета на настоятелите на БАН.

Съдържание

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене