Съвременни Балкани

Съвременни Балкани

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Секретар: д-р Бисер Банчев

Сътрудници:

  • проф. дюн Надя Бояджиева
  • доц. д-р Ирина Огнянова-Кривошиева 
  • доц. д-р Марияна Стамова
  • гл. ас. д-р Анета Михайлова
  • ас. Димитър Добрев

Главни области на изследване:

  • политическо и обществено-икономическо развитие на Балканите след Втората световна война
  • външна и вътрешна политика на отделните балкански страни
  • взаимоотношения между балканските държави
  • Европа и Балканите

Още

Проекти, свързани с дейността на секцията:

Модернизация на балканските общества през втората половина на XX в.

Балканският комунизъм

Балканите през първото десетилетие на XXI в.

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене