Център по тракология

Състав

Ръководител: доц. д-р Иво Топалилов
Секретар: гл. ас. д-р Весела Атанасова  

  • доц. д-р Добриела Котова
  • доц. д-р Калин Стоев
  • гл. ас. д-р Адриана Сърбова
  • гл. ас. д-р Стоянка Димитрова
  • гл. ас. д-р Ирина Шопова
  • гл. ас. д-р Мирослав Василев
  • гл. ас. д-р Петя Илиева
  • гл. ас. д-р Пламен Петков
  • гл. ас. д-р Ружа Попова
  • гл. ас. д-р Стефан Янакиев

Центърът по тракология изследва историята и културата на траките от праисторията до Късната античност в контекста на Югоизточна Европа, Средиземноморието и Мала Азия.

Центърът по тракология е седалище на Секретариата на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, който обединява 31 учени от 14 страни. Членове на съвета са проф. дин Валерия Фол (секретар), проф. дин Калин Порожанов и проф. д.изк. Ваня Лозанова.
 

Онлайн енциклопедия „Древна Тракия и Траките“

Проект „Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римската епохи – разпространение, обхват и взаимодействие“, финансиран от ФНИ

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене