Център по тракология

Състав

Ръководител: проф. д.изк. Ваня Лозанова
Секретар: гл.ас. д-р Весела Атанасова  

 • проф. дин Валерия Фол
 • доц. д-р Добриела Котова
 • доц. д-р Иво Топалилов
 • гл. ас. д-р Адриана Сърбова
 • гл. ас. д-р Весела Атанасова
 • гл. ас. д-р Стоянка Димитрова
 • гл. ас. д-р Ирина Шопова
 • гл. ас. д-р Калин Стоев
 • гл. ас. д-р Мирослав Василев
 • гл. ас. д-р Мирослав Издимирски
 • гл. ас. д-р Петя Илиева
 • гл. ас. д-р Пламен Петков
 • гл. ас. д-р Ружа Попова
 • Невена Панова, филолог
 • Стефан Янакиев, докторант

Центърът по тракология изследва историята и културата на траките от праисторията до Късната античност в контекста на Югоизточна Европа, Средиземноморието и Мала Азия.

Центърът по тракология е седалище на Секретариата на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, който обединява 45 учени от 25 страни. Членове на съвета са проф. дин Валерия Фол (секретар), проф. дин Калин Порожанов и проф. дфн Светлана Янакиева.
 

Онлайн енциклопедия „Древна Тракия и Траките“

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене