Център по тракология

Състав

И.д. ръководител на Центъра по тракология: доц. д-р Иво Топалилов
Секретар: гл.ас. д-р Весела Атанасова  

 • проф. д.изк.Ваня Лозанова-Станчева
 • проф. дин Валерия Фол
 • доц. д-р Добриела Котова
 • доц. д-р Иво Топалилов
 • доц. д-р Калин Стоев
 • гл. ас. д-р Адриана Сърбова
 • гл. ас. д-р Стоянка Димитрова
 • гл. ас. д-р Ирина Шопова
 • гл. ас. д-р Мирослав Василев
 • гл. ас. д-р Петя Илиева
 • гл. ас. д-р Пламен Петков
 • гл. ас. д-р Ружа Попова
 • д-р Росица Манова, историк
 • ас. д-р Стефан Янакиев
 • Невена Панова, филолог

Центърът по тракология изследва историята и културата на траките от праисторията до Късната античност в контекста на Югоизточна Европа, Средиземноморието и Мала Азия.

Центърът по тракология е седалище на Секретариата на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, който обединява 31 учени от 14 страни. Членове на съвета са проф. дин Валерия Фол (секретар), проф. дин Калин Порожанов и проф. д.изк. Ваня Лозанова.
 

Онлайн енциклопедия „Древна Тракия и Траките“

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене