Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

zhan-zhak-ruso

 

Природа и общество, Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes. Съст. и ред. Р. Заимова и Н. Аретов. София, „Кралица Маб”, 2010. 285 с. ISBN 978-954-533-100-8

Съдържание: http://queenmab.eu/TOC/Rousseau_TOC.htm
Това издание включва разширени варианти на изнесените експозета на международна интердисциплинарна конференция „Природа и общество”, посветена на Жан-Жак Русо (1712-1778) – една от най-големите фигури в Европейското просвещение. Събраните в сборник текстове обхващат няколко тематични ядра: концепциите на Русо за естественото състояние на човека и универсалния проблем за робството; актуалността на политическия проблем за общата воля в рамките на европейския континент; еко-образованието и „майчиния език”; рецепцията на Русо в различни страни:  Албания, България, Германия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия. Френските текстове са придружени с резюмета на български, а българските - с резюмета на френски език. С този труд се отваря нова страница в културната история и русоистиката в България.
За премиерата на сборника вж.:
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&;nid=10269&sid=4
Отзив в научния печат: Christina Balinte, La Société bulgare d’Etudes du dix-huitième siècle, Nature et Société, Nouvelles études rousseauistes, textes réunis par R. Zaimova et N. Aretov, Kralitza Mab 2010, 286 p. – In: Synthesis (Académie roumaine), XXXVII / 2010, p. 103-104.

Увод

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене