януари 2014

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Документи, свързани с публичната защита на доц. д-р Александър Григоров Костов за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по професионално направление 2.2 "История и археология". Тема на докторската дисертация "От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война".

Рецензии и становища

Рецензия на проф. дин Иван Тютюнджиев
Рецензия на проф. Надя Данова
Рецензия на проф. Л. Спасов
Становище на проф. дин Св. Елдъров
Становище на проф. дин Р. Заимова
Становище на доц. дин И. Първев
Становище на доц. Олга Тодорова

 Автореферат

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене