Архив - конкурси и защити

януари 2014

На 30 януари 2014 г. от 14.00 часа в сградата на Института за балканистика с Център по тракология, ул. Московска № 45, ще бъде проведена публична защита на доц. д-р Александър Григоров Костов за придобиване на научна степен "доктор на историческите науки" по направление 2.2 история и археология. Тема на докторската дисертация "От занаят към професия. Инженерството на Балканите от началото на ХVІІІ век до Първата световна война".

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене