Култура на Балканите

Култура на Балканите

Ръководител: доц. д-р Гергана Дончева 
Секретар: гл. ас. д-р Юлия Златкова

Сътрудници:

  • проф. д.н. Орлин Събев
  • доц. д-р Антоанета Балчева
  • доц. д-р Людмила Миндова
  • гл. ас. д-р Маламир Спасов

Oсновни изследователски проблеми на секцията са културните взаимодействия и преплитания между европейските и балканските култури, европейските влияния при формиране на балканските култури, традиционното и модерното на Балканите и Балканите като своеобразен културен ареал.

Още
http://www.wix.com/balkancultures/bakan-cultures и http://balkancultures.webs.com/

Станете наши приятели във Facebook.

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене