Архив - проекти

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

LOGO ERC FLAG EU Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th – early 20th century) – RICONTRANS

Базова организация: Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH)

Срок: 2020–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018–2022

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“: постдокторантски проект„Търговски пътища на Балканите, в Черноморския регион, Централното и Източното Средиземноморие, отразени в италиански източници (XIII-XV в.)“

Срок: 2019 –2021

Научен ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

Постдокторант: д-р Виолета Манолова 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римската епохи – разпространение, обхват и взаимодействие

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Сайт: https://thraceandegypt.com/

 

Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване

Срок: 2019–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

Сайт: https://euromusicbalk.com/

За повече информация вж. тук

 

LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите, ІV век

Срок: 2018–2022

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

Сайт: https://labalkans.org/bg/labedia

 

Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България

Срок: 2017–2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт: http://www.balkan-challenges.eu/bg/

 

Солун и българите: история, памет, съвремие

Срок: 2016–2020

Ръководител: доц. дин Юра Константинова

Сайт: www.solunbg.org/bg

 

 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Les Tsiganes/Roma dans les Balkans ottomans : problèmes de méthodologie historique

Срок: 2019

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

 

La Thrace et l’Égypte à l’époque gréco-romaine 

Срок: 2018

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене