Архив - проекти

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Голямото Средиземноморие: поглед отвътре и отвън – II част

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Между традицията и модерността: интердисциплинарни диалози в изучаването на Балканите

Срок: 2018–2020

Ръководител: проф. дин Рая Заимова

 

Балканите – противопоставяне и взаимност ХІХ – ХХ век

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Светлозар Елдъров

 

Балканите в европейското културно пространство

Срок: 2017–2019

Ръководител: доц. д-р Антоанета Балчева

 

Interactiva. Тракия и Източното Средиземноморие. Език и култура, общество, етнос, политика

Срок: 2018–2019

Ръководител: проф. Светлана Янакиева

 

Mirabilia. Mirus et Magicus (Мирабилия. Чудеса и магии)

Срок: 2017–2019

Ръководители: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева; проф. дин Валерия Фол

https://www.facebook.com/Mirabilia-Miracles-and-Monsters-1457446041186034/

 

Енциклопедия Древна Тракия и траките

Срок: 2017–2019

Ръководител: проф. дин Калин Порожанов

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Балканите и Студената война

Партньор: Център за изследване на Студената война, Харвардски университет

Срок: 2015–2019

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Обмен на икономически, политически и културни модели и идеи между Балканите и Италия ( XVIII–XX век)

Партньор: Департамент по изследване на международните отношения при Изследователския университет „Рома Тре“, Рим

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Гласове и образи на средновековните Балкани (IV–XVI в.)

Партньор: Византолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова

 

Средновековните Балкани говорят за себе си: гласът на местните хора (IV–XV в.)

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. дин Лиляна Симеонова 

 

Сръбско/югославско-българските отношения и интересите на Великите сили на Балканите (XIX–ХХ век)

Партньор: Балканолошки институт, Сръбска академия на науките и изкуствата

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

България, Черна гора и Балканите от Берлинския конгрес до наши дни

Партньор: Отдел за хуманитарни науки при Черногорската академия на науките и изкуствата

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: чл.-кор проф. дин Александър Костов

 

Традиционна култура, социална история и история на езиците в Югоизточна Европа

Партньор: Институт за югоизточноевропейски изследвания при Румънската академия

Срок: 2017–2019

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Лора Тасева 

 

Дунавски маршрути: комуникации, конфесии, търговски мрежи (XV–XIX век)

Партньор: Институт по история „Николае Йорга“, Румънска академия

Срок: 2016–2019

Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Пенка Данова

Всички права запазени © 2020 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене