Архив - проекти

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

LOGO ERC FLAG EU Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th – early 20th century) – RICONTRANS

Базова организация: Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH)

Срок: 2020–2021

Ръководител на проекта от българска страна: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“: постдокторантски проект„Търговски пътища на Балканите, в Черноморския регион, Централното и Източното Средиземноморие, отразени в италиански източници (XIII-XV в.)“

Срок: 2019 –2021

Научен ръководител: проф. дин Лиляна Симеонова

Постдокторант:д-р Виолета Манолова

 

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Срок: 2018–2021

Ръководител за ИБЦТ–БАН: проф. д-р Румяна Ил. Прешленова

https://kinnpor.uni-sofia.bg/

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Солун и българите: история, памет, съвремие

Срок: 2016–2020

Ръководител: доц. дин Юра Константинова

Сайт: www.solunbg.org/bg

 

Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България

Срок: 2017–2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт: http://www.balkan-challenges.eu/bg/

 

 

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене