Архив - проекти

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - МОН

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Австрийско-български отношения през време на Студената война, проект на ИБЦТ–БАН и Институт „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Грац)

Срок: 2021–2023

Ръководител: чл.-кор. проф. дин Александър Костов

Сайт: https://austria-bulgaria.eu/bg/

 

Вектори на историческото развитие и национална идентичност на Балканите, проект на ИБЦТ–БАН и Института по славянознание към Руската академия на науките

Срок: 2020–2023

Ръководител: проф. дин Юра Константинова

 

Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римската епохи – разпространение, обхват и взаимодействие

Срок: 2020–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Весела Атанасова

Сайт: https://thraceandegypt.com/

 

Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване

Срок: 2019–2022

Ръководител: гл. ас. д-р Александра Миланова

Сайт: https://euromusicbalk.com/

За повече информация вж. тук

 

LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите, ІV век

Срок: 2018–2022

Ръководител: доц. д-р Златомира Герджикова

Сайт: https://labalkans.org/bg/labedia

 

Съвременните Балкани и предизвикателствата пред България

Срок: 2017–2021

Ръководител: чл.-кор проф. дин Александър Костов

Сайт: http://www.balkan-challenges.eu/bg/

 

Солун и българите: история, памет, съвремие

Срок: 2016–2020

Ръководител: доц. дин Юра Константинова

Сайт: www.solunbg.org/bg

 

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене