Архив - събития

Нов брой на сп. Балкани

Balkani 6 Pokana 1Новото издание на БАЛКАНИ ще поднесе изненада на редовните си читатели – то е в две книжки с впечатляващ обем. Темата на броя МИГРАЦИИТЕ И БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ следва тази на проведената от 17 до 19 ноември 2016 г. Пета национална среща по балканистика.   Рубриката ДИСКУРСИ включва Осмата дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“, организирана от Института по балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения, проведена на 6 февруари 2017 г. в тематичната рамка България на Балканите: дневен ред 2017 с особен акцент върху релацията: глобални тенденции, Европейски съюз, Балканите, България. Деветата поредна дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“ насочва вниманието върху актуалната проблематика за Сърбия: между стремежа към евроинтеграция и пост-югославската носталгия. Мобилността на хората никога не е прекъсвала, въпреки опитите да бъде ограничавана с различни мерки. Авторите на статиите и участниците в конференцията се надяват, че с работата си ще успеят да коригират някои усилия за фалшиво представяне на отделните аспекти от причините и механизмите на придвижване на хора в съвременния глобализиращ се свят, които подвеждат обществото и създават напрежение. Съвременното общество трябва да търси експертната оценка и мнение на учените, които са достоверен източник на информация и прогнози, с които е възможно преодоляването на кризисни ситуации и значими проблеми.

Балкани 6.1 Съдържание 

Балкани 6.2 Съдържание 

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене