Дигитално културно наследство

Дигитално културно наследство

Ръководител: проф. д-р Румяна Прешленова

Сътрудници:

  • ас. Васил Караджов
  • ас. д-р Делян Русев
  • д-р Калин Кирилов, историк
  • ас. д-р Самуил Камбуров
  • д-р Стела Стефанова, историк

Дейността на членовете на секция „Дигитално културно наследство“ е насочена към дигитализация на културно съдържание, създаване на бази данни и каталози, подготвяне на виртуални изложби, възстановки и други инициативи, базирани на информационни и комуникационни технологии. Интердисциплинарните занимания на учените подпомагат съхранението на културното наследство, неговото по-широко разпространение и включването му в световното информационно пространство.

 

 

Всички права запазени © 2021 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене