Дигитално културно наследство

Дигитално културно наследство

Ръководител: проф. д-р Румяна Прешленова
Секретар: гл. ас. д-р Стела Стефанова

Сътрудници:

  • проф. д.н. Олга Смолина
  • доц. д-р Калин Йорданов
  • гл. ас. д-р Самуил Камбуров
  • д. н. Мария Тортика, историк
  • д-р Тодор Чобанов, историк
  • д-р Васил Караджов, антрополог
  • Светослав Стамов, антрополог

Дейността на членовете на секция „Дигитално културно наследство“ е насочена към дигитализация на културно съдържание, създаване на бази данни и каталози, подготвяне на виртуални изложби, възстановки и други инициативи, базирани на информационни и комуникационни технологии. Интердисциплинарните занимания на учените подпомагат съхранението на културното наследство, неговото по-широко разпространение и включването му в световното информационно пространство.

 

Подкаст „Да поговорим за Балканите“ 

Подкастът „Да поговорим за Балканите“ на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките се излъчва от 2021 г. два пъти месечно. За да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се в Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Podchaser, Pocket Casts, Deezer, Listen Notes, Player FM, Podcast Index или RSS Feed.

Линк към подкаста в Spotify

 

Проект „Дигитален каталог на средновековно въоръжение в българските земи“

Основната задача на този интердисциплинарен проект е изготвяне на онлайн каталог, в който освен средновековно въоръжение от българските земи, ще бъдат представени елементи на снаряжението (брони, щитове, шлемове и други части на военния костюм). В него ще бъдат включени и средновековни изображения на въоръжение от художествени паметници – миниатюри от ръкописи, църковна живопис, изображения върху паметници на ювелирното изкуство и торевтиката. Целта е да бъдат представени паралели на реални археологически находки, където това е възможно.

Дигиталният каталог ще бъде двуезичен – на български и английски език. Търсенето в него ще се осъществява както по вид на оръжието, така и по отделни типове. Ще бъде предоставена възможност за търсене по карта, като при кликване върху съответна точка на местонахождение, ще бъде показвана информация за предмета: основни данни, негови паралели в Европа и Азия, извори, използвани за описание на оръжието или публикация, от която е взето съответното изображение. Ще бъде изготвен и библиографски корпус по темата на проекта.
Техническото обезпечаване ще бъде осигурено чрез финансиране от външни източници на конкурсен принцип.

Демонстрационна версия на дигиталния каталог

 

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене