Събития

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

logo

 

 

 

 

На 31 август 2015 г. (понеделник) от 17 часа в хотел Хилтън - София официално ще бъде открит XI международен конгрес по балканистика. Форумът е организиран от Института за балканистика с Център по тракология при БАН под надслов „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти" и се провежда под егидата на ЮНЕСКО.Той ще събере световния академичен елит в областта на югоизточно-европейските изследвания. В него ще  вземат участие над 250 изтъкнати специалисти от Балканите и други  страни на света с различен изследователски профил, които ще представят резултати от своята научна дейност. Заседанията ще се проведат от 1 до 4 септември 2015 г.
Достъп до заседанията след заплащане на такса правоучастие. За повече подробности вижте Програмата

ProgrammePDF 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Представянето на сборника "Балканите през второто десетилетие на XXI век. Проблеми, предизвикателства, перспективи" ще бъде на 10 юли (петък) от 10:00 часа в Централната сграда на БАН, ул. „15 Ноември” №1. За допълнителна информация: тел.+359 2 980 62 97.

Maket Cover Balkani 21vek-3

 Настоящият сборник анализира противоречивите процеси и явления, развиващи се на Балканите през второто десетилетие на нашия век. На всяка държава от региона е посветена отделна статия, проследяваща политическите и икономически процеси. Две от публикациите разглеждат общобалкански
проблеми – евроинтеграцията и енергийните проекти. Авторите проследяват развоя на процесите до април 2015 г., като единствено изключение е направено за Турция, за която са включени и резултатите от драматичните парламентарни избори през юни 2015 г. Във всички статии анализът на изминалите събития се допълва от краткосрочни прогнози за очакваното развитие до края на десетилетието. Публикациите, написани с професионална научна добросъвестност и на достъпен език, представляват интерес за широк кръг читатели. Сборникът е продължение на издадената през 2012 г. колективна монография, посветена на развитието на Балканите през първото десетилетие на 21 век.

Съдържание

 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ИБЦТ сключи договор за сътрудничество с Центъра за изучаване на Студената война към Харвардския университет. Споразумението беше подписано от директорите на двете институции проф. дин Александър Костов и проф. д-р Марк Креймър. Предвижда се осъществяването на съвместни проекти върху историята на Балканите през периода на Студената война. По време на престоя си в Харвард проф. дин Александър Костов изнесе лекция на тема: "Сътрудничество между врагове: балканските страни по време на Студената война".

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 3 юни в Националната библиотека ще бъде представена новата книга на доц. Орлин Събев  ПОКАНА 

Книгата е посветена на Роберт колеж, основан в Цариград от американски протестантски мисионери през 1863 г., на близо хилядата българи, които са учили там, и на ролята на колежа в българската история. Изследването е базирано на неизползвани или слабо проучени архивни колекции: архивите на самия колеж, по-голямата част от които се съхраняват в библиотеката на Колумбийския университет (Ню Йорк), а друга част в Истанбул, както и напълно пренебрегваните досега османски архиви. Особено място в книгата е отделено на образователните идеали и политики, следвани и прилагани от колежа като застъпник на протестантската етика и американския либерализъм. Те в голяма степен оказват влияние и върху мирогледа на учениците. Ръководството и преподавателите на колежа са се стремели да изградят у тях силни характери, волеви личности и народни водачи. Най-голям успех в това отношение те постигат с техните български ученици, на които книгата обръща специално внимание чрез просопографски анализ на техния социален профил, кариерно развитие след колежа и активната им роля в общественополитическия живот на свободна България. 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ot-zanaiat-kym-profesia-inzhenerstvoto-na-balkanite-aleksandyr-kostovИнститутът за балканистика с Център по тракология и издателство "Парадигма" Ви канят на представянето на книгата на проф. дин Александър Костов

ОТ ЗАНАЯТ КЪМ ПРОФЕСИЯ. ИНЖЕНЕРСТВОТО НА БАЛКАНИТЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ХVIII ВЕК ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Представянето ще се състои на 26 май 2015 г. (вторник) от 17 часа в Големия салон на БАН, ул. „15 Ноември” №1

Книгата е посветена на развитието на инженерството на Балканите и неговата трансформация от занаят в професия от началото на XVIII в. до Първата световна война. През този период, в хода на ускоряващите се социално-икономически промени в света, се появява нов феномен – професионализацията или формирането и развитието на модерните професии. Сред тях особено място заема инженерството, което се превръща в един от главните символи на новата епоха.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 27 април 2015 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45 ще се проведе открито заседание  на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Железниците в Западна Тракия и Македония (1912-1929 г.)”на редовния докторант Божидар Методиев Кехайов. Повече

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 14 април 2015 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Робърт колеж: образователни идеали, политики и резултати (60-те години на ХІХ – 30-те години на ХХ век)“ на доц. д-р Орлин Стаменов Събев. 

Председател на Научното жури: Доц. д-р Йорданка Бибина – автор на становище. 

Членове на Научното жури: чл.- кор. проф. дин Иван Илчев – рецензент, чл.- кор. проф. дин Румяна Радкова – рецензент, проф. д-р Красимира Даскалова – рецензент, проф. дин Вера Бонева – автор на становище, проф. дин Милко Палангурски – автор на становище, доц. д-р Снежана Димитрова – автор на становище. 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБЦТ-БАН, ул. „Московска“ 45 и са публикувани на интернет-страницата на института: http://balkanstudies.bg/

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В рамките на лекторията „Посланик на Балканите” на 31 март 2015 г. (вторник) от 15.30 ч. в сградата на Института по балканистика с Център по тракология при БАН на ул. Московска № 45 д-р Боби Бобев ще изнесе публична лекция на тема "Косово между проблемите и напредъка". Лекторът е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Косово от 2010 до 2014 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 17 февруари 2015 г. бе проведена четвъртата от цикъла дискусии „България и нейните съседи”, организирани от Института по балканистика с център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения (ИИМО). Темата на дискусията бе:„Гърция – накъде след изборите?”. Политическите процеси в Гърция и отражението им върху Европа и българо-гръцките отношения."  Повече 

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене