Събития

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

PokanaИмаме удоволствието да ви поканим на представянето на двуезичния тематичен сборник „Египетските култове в Сердика“. Събитието ще се проведе на 30 юни 2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в двора на Института за балканистика с Център по тракология – БАН, ул. „Московска" № 45.

Очакваме ви!

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

VUV 6421На 12 юни 2020 г. в Цар-Симеоновата градина – Алеята на фонтана „Деметра“ беше открита изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Това ново издание на изложбата се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките съвместно с Община Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

IMG 1501На 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“, бе открита изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките съвместно с Регионален исторически музей – София. Нейни автори са проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, и гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата е представена в изпълнение на Разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ (част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура), подкрепена с договор D01-155/28.08.2018 на МОН.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Постер Изложба ПловдивИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките организира ново издание на изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Тя ще бъде представена в Пловдив в Цар-Симеоновата градина – Алеята на фонтана „Деметра“ от 12 до 26 юни 2020 г.

Това издание на изложбата се осъществява в партньорство с Община Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

В пощенски картички от края на XIX век до началото на дигиталната ера е представено културното многообразие на българските и редица балкански градове. Запечатани са емблематични пространства, които формират облика на Балканите в хода на модерната история. В изложбата намира място вписването на античното и средновековно архитектурно наследство в градската среда на съвременните селища.

Официалното откриване на изложбата ще бъде на 12 юни 2020 г. (петък) от 18:00 ч.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Human Nature PokanaНа 10 юни 2020 г. (сряда) в Софийското ларго в 15:00 часа ще бъде открита изложбата „Човек – природа – култура: Древна Тракия и Средновековна България“.

Фотоизложбата e подготвена от Института за балканистика с Център по тракология и показва връзката на античния и средновековния човек с природата и нейната трансформация в култура на битието. Тази връзка е видима в съхранените до наши дни редица недвижими и движими културни ценности от Античността и Средновековието. През историческите факти и метафоричния образен език на древните и средновековни паметници са разкрити общата визия и детайлното изразяване на представите за света и за мястото на човека и божествата в него. Атрактивните постери представят Свещарската и Казанлъшката гробници, Мадарския конник, Боянската църква, Ивановските скални манастири – паметници, които са включени в листата на ЮНЕСКО на световното културно наследство.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

EGIPET posterДвуезичният тематичен сборник, издаден по проект на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Българска академия на науките (ИБЦТ – БАН) и реализиран със съдействието на Френския институт в България включва 5 статии, които проследяват разпространението на египетските култове в гръко-римския свят, появата им в елинистическа Тракия и имплантирането им в римска Сердика. Хронологическите му рамки обхващат периода от началото на епохата на Елинизма (т.е. края на 4 – началото на 3 век пр. Хр.) до края на римската епоха (4 век сл. Хр.). Статиите са написани от различни специалисти, сред които историци, нумизмати и археолози:

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Patuvane kor 3 3 1Институтът за балканистика с Център по тракология издаде колективната монография „Култура на пътуването в Европейския Югоизток“. Съставителство и редакция: Антоанета Балчева. Редакционна колегия: Eлена Сюпюр, Хървойка Миханович-Салопек, Христина Марку. София: изд. на ИБЦТ, 2020, 536 стр., ISBN: 978-619-7179-13-2.

Книгата е плод на широкомащабен научен проект на секция „Култура на Балканите“ и включва 33 студии и статии на изтъкнати български и чуждестранни изследователи. Изданието провокира осмислянето на нови аспекти от практиката на пътуването и свързаната с него пътешественическа литература на Балканите, податлива на променящи се социално-исторически и културно-естетически модели, отразяващи както философските настроения на времето, така и актуалните представи за странстване, авантюра, пътешествие, дирене, себеутвърждаване и себеизграждане.

Потребителски рейтинг: 3 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Document 1 Reshenie na MSНа 12 май 1972 г. с Разпореждане №185 на Министерския съвет на Република България е създаден Институтът по тракология при БАН с директор-основател проф. д.ист.н. Александър Фол. Начална дата за създаването на института, посочена в Решението, е 15 май 1972 г. Затова и честването на неговото рождение се разполага в седмицата между тези две значими дати. Решението е инициирано от група изключително талантливото поколение млади учени по онова време: проф. Александър Фол, акад. Владимир Георгиев, проф. Велизар Велков, проф. Георги Михайлов, проф. Иван Венедиков, проф. Христо Данов, проф. Василка Тъпкова-Заимова; проф. Златозара Гочева.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Филмът „Древна Тракия – врата към безсмъртието” е създаден по проект „Мониторинг на античните паметници на културата в български земи в информационното интернет пространство“, финансиран по NET Heritage на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН (ИБЦТ–БАН).

Реализацията е филма е на авторски екип: проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, Марин Каравелов – оператор и режисьор на продукцията, д-р Александра Фол - музика.

Гледайте филма тук.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Solun i balgarite koritsa OK 1„Солун и българите: история, памет, съвремие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, е първият проект, отличен в новата рубрика на ФНИ „Успехи и постижения“.

Значимите научни резултати и постижения на екипа, ръководен от доц. дин Юра Константинова от ИБЦТ–БАН, са:

  • Предлага нова перспектива към историята за българи и за гърците отвъд тясно националистическите прочити;
  • Позволява на потомците на солунски фамилии да приемат болезненото си минало и да се помирят с него;
  • Погледът му към днешния ден илюстрира интензивния обмен между българската и гръцката общност, който е залог за преодоляване на предразсъдъците, които съществуват от двете страни на границата;

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Cover 1 1Излезе от печат книгата „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставители и редактори на сборника са чл.-кор. проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките и Негово превъзходителство Стефано Балди, посланик на Република Италия в България. Книгата е публикувана от Издателска къща „Тендрил“.

Изданието е резултат от дългогодишното сътрудничество между ИБЦТ и Университета Рома –Тре и със специалното участие на посолството на Република Италия в София. То е посветено на 140-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между Италия и България и включва 12 студии (6 на български и 6 на италиански език) на изтъкнати български и италиански изследователи. Представени са различни исторически аспекти от връзките между двете страни през периода от 1879 г. до днес, като основната линия, свързваща различните проблеми, които са представени, е дипломацията. Включените в сборника изследвания осветляват и важни въпроси от двустранните отношения от областта на политиката, икономиката и културата. Изданието е допълнено с хронология на основните събития, характеризиращи двете страни в разглеждания период.

„140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставителство и редакция Александър Костов и Стефано Балди (ИК „Тендрил“: София, 2019), 281 стр., ISBN книжно издание 978-619-91496-0-7; ISBN pdf 978-619-91496-1-4.

Съдържание и въведение на български и на италиански език в pdf

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

IMG 5250Институтът за балканистика с Център по тракология – БАН по традиция отбеляза 14 февруари с Балкански панаир на книгата.
Третото издание на емблематичното за ИБЦТ събитие премина при изключително голям интерес. Посрещнахме най-нетърпеливите гости още преди първоначално обявения час. Всички посетители си тръгнаха с подарък за празника – публикации на института, и пожелания за скорошно ново издание.

Следващият Балкански панаир на книгата ще се проведе на 1 ноември 2020 г.

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене