Събития

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

IST 8267На 29 март 2023 г. Катедрата за история и етнология на Факултета за класически и хуманитарни науки на Тракийския университет „Демокрит“ в Комотини удостои проф. д-р Румяна Илиева Прешленова, директор на Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките с почетното звание „доктор хонорис кауза“ за приносите ѝ към балканистиката и българо-гръцкото научно сътрудничество. Церемонията беше предшествана от научна среща на тема „Балканската култура през модерната епоха“ с участие на български и гръцки учени. На събитието присъстваха преподаватели и студенти, както и представител на МВнР в лицето на г-н Валентин Павлов, съветник в Генералното консулство на Република България в Солун.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 24 март 2023 г. д-р Бисер Банчев от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките гостува в Euronews Bulgaria. Той коментира постигната в Охрид договореност как да бъде приложено споразумението от м. февруари т.г. между Сърбия и Косово.

Цялото интервю е достъпно тук.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Институтът за балканистика с Център по тракология съвместно с Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките имат удоволствието да ви поканят на публичната лекция на доц. д-р Мария Тортика на тема „СМК в съвременната музейна мрежа на Украйна: проблеми на теорията и практиката“.

Събитието ще се проведе на 28 март 2023 г. (вторник) от 11:00 ч. в платформата Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81018731023

Meeting ID: 810 1873 1023

Очакваме ви!

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

0 02 05 f3d475e19340a1f2edb0197122dd757052f360022c4e6f8f89ae8ed4890bb8d2 1f2685b28278a5a6На 14 март 2023 г. чл. кор. проф. дин Александър Костов връчи на директора на Регионален исторически музей – Силистра сертификатите на участниците в успешно проведеното през месец февруари обучение на специалистите от музея. Mузейни специалисти имаха възможност да изслушат 8 лекции и да участват в последвалите дискусии, задавайки важни за провежданите от тях научни изследвания въпроси. Дискусионният формат след всяка лекции позволи и лекторите да обогатят научните си знания с нова за тях информация, предоставена им от музейните специалисти.

През следващите месеци ще продължим с обучението на музейни специалисти.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

13.03.23 Медицина и здравеопазване на Балканите през XIX и XX век 01На 13 март 2023 г. бе проведена третата среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ на тема „Медицина и здравеопазване на Балканите през XIX и XX век“. Водещите дискутанти чл.-кор. проф. дин Александър Костов и гл. ас. д-р Ивайло Начев представиха развитието на медицината и здравеопазването в няколко балкански държави в периода от 70-те години на XIX до средата на ХХ век. В дискусията активно се включиха проф. дн Стефан Панайотов от Националния център за заразни и паразитни болести и проф. д-р Жоржета Назърска от Университета за библиотекознание и информационни технологии, както и присъстващите студенти и изследователи, вълнуващи се от историята на медицината на Балканите.

Дискусионният клуб се организира от проект „Непознатите Балкани“ част от проекта „Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Медийни изяви на Мариян Карагьозов, политолог в Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките, относно предстоящите избори в Република Турция.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

14.03.23 Археогенетиката в историческата наука обещания и капани 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на публичната лекция на Светослав Стамов (ИБЦТ–БАН) на тема „Археогенетиката в историческата наука – обещания и капани“.

Събитието е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 14 март 2023 г. (вторник) от 17:00 ч. в платформата Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89489470402

Очакваме ви!

Лекцията се организира в изпълнение на проект „Епохи на историята – интегриране на генетичните методи в историческите изследвания“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № КП-06-Н70-8/13.12.2022 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

13.03.23 Медицина и здравеопазване на Балканите през XIX и XX век 01Имаме удоволствието да ви поканим на третата среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“, която ще се проведе на 13 март 2023 г. Чл.-кор. проф. дин Александър Костов и гл. ас. д-р Ивайло Начев ще дискутират на тема „Медицина и здравеопазване на Балканите през XIX и XX век“.

Събитието ще се проведе на 13 март 2023 г. от 16.00 ч. в Големия салон на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска“ № 45. Всеки желаещ може да се присъедини към дискусията.

Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ се провежда в рамките на проекта Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Общ плакат дискусионен клуб 2023 01Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ е инициатива на Института за балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките и се осъществява като част от проекта Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Учени от Института за балканистика с Център по тракология съвместно с гости от други академични институции в страната в продължение на близо година ежемесечно ще дискутират по-малко познати или злободневни исторически процеси с териториален фокус – Балканите. Събитията са с отворени за всички желаещи да участват в дискусиите и ще се провеждат на ул. „Московска“ № 45.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ancient Thrace. Myth and Reality. Volume Two minAncient Thrace. Myth and Reality. Volume One minИзлезе от печат сборникът с доклади в два тома „Ancient Thrace: Myth and Reality. The Proceedings of the Thirteenth International Congress of Thracology, Kazanlak, September 3-7, 2017“, St. Kliment Ohridski University Press, V. 1-2, Sofia, 2022, ISBN 978-954-07-5263-3.

В него са събрани докладите от Тринадесетия международен конгрес по тракология. Той е подготвен като съвместно издание на СУ „Св. Климент Охридски“, НАИМ-БАН, ИБЦТ-БАН и Исторически музей „Искра“ – Казанлък, под редакцията на Петър Делев, Тотко Стоянов, Светлана Янакиева, Христо Попов, Анелия Божкова, Майя Василева, Юлия Цветкова, Маргарит Дамянов, Петя Илиева, Юлий Емилов.

Двата тома съдържат 101 от представените на конгреса доклади в различни области на тракологията, дело на 119 автора от 17 страни.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Русия погледи от Балканите XIXXX в. 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на представянето на сборника „Русия: погледи от Балканите (XIX–XX в.)“, съставителство проф. д.н. Юра Константинова и доц. д-р Тина Георгиева. Събитието ще се проведе на 7 март 2023 г. (вторник) от 17.00 ч. в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Очакваме ви!

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на публичната лекция на проф. д.н. Бисер Петров на тема „Първата западна паравоенна операция срещу Източна Европа“. Събитието се организира в изпълнение на чл. 19 (19) от Приложението към Правилника на Научния съвет на ИБЦТ–БАН относно условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.

Публичната лекция ще се проведе на 7 март 2023 г. (вторник) от 15.00 ч. в сградата на ИБЦТ–БАН (ул. „Московска“ № 45).

Очакваме ви!

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене