Събития

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Logo BgНа 10 февруари 2022 г. приключи изпълнението на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Той е определен за финансиране въз основа на проведения през 2019 г. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Ръководител на научния колектив е гл. ас. д-р Александра Миланова (ИБЦТ–БАН).

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Cover 02Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че излезе от печат албумът „101 картини от България“ (Румяна Илиева Прешленова, Александра Димитрова Миланова, арх. Белин Теохаров Моллов – рисунки). Изданието се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета за издателска дейност към Управителния съвет на Българската академия на науките.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

08.02.22 Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на публичната лекция на гл. ас. д-р Александра Миланова (ИБЦТ–БАН) на тема „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“.

Събитието е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 8 февруари 2022 г. (вторник) от 17:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви! 

https://us02web.zoom.us/j/89489470402

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на публичната лекция на доц. Николай Сираков (РИМ–Сливен) на тема „Траките и виното“. 

Събитието се организира в рамките на процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на РИМ–Сливен.

Лекцията ще се проведе на 3 февруари 2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви!

https://us02web.zoom.us/j/84618143577?pwd=SlpBOEdZOE1sYmFUZ0pZcTMyUmxrUT09

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

A. Milanova coverМлади учени от БАН бяха отличени в конкурс в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Наградите носят имената на бележити учени от Академията, както и на чуждестранни членове на БАН, по повод техни юбилейни годишнини.

За 2021 година наградите са на имената на проф. Лютфи Заде, чуждестранен член на БАН и на акад. Азаря Поликаров, по случай 100-годишнината от тяхното рождение.

Гл. ас. д-р Александра Миланова от Института за балканистика с Център по тракология получи награда за книгата „От Константинопол до Янина. Всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил“ (София: ИБЦТ–БАН, 2020). Монографията е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН с решение на Министерския съвет № 577 от 17 август 2018 г. Книгата е достъпна в електронен вариант в дигиталната библиотека на интернет страницата на ИБЦТ–БАН.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

11.01.22 Музейните експозиции като мост между съдържание и публика 01 01 minИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на лекцията на Мартина Денева (eкспозиционен дизайнер, докторант, ИЕФЕМ–БАН) на тема „Музейните експозиции като мост между съдържание и публика“.

Събитието е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 11 януари 2022 г. (вторник) от 17:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви! 

https://us02web.zoom.us/j/82531407532

 

Презентация в pdf

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Корица бългКорица engНа 21 декември 2021 г. в салона на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН бяха представени българското и английското издания на колективната монография „Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век“ (Издателска къща Тендрил). Неин съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов.

Трудът е посветен на предизвикателства пред Балканите към началото на новото десетилетие на нашия век и разглежда както досегашното им развитие, така и очертаващите се тенденции в близка и по-далечна перспектива. Той представя сериозен академичен анализ на процесите, протичащи в региона в условията на усложняващите се международни отношения и преминаването от една криза в друга. Отчитат се и евроинтеграцията и разширяването на НАТО с техните постижения и проблеми в Европейския Югоизток. В монографията са представени водещите  тенденции в развитието на всяка една от страните в региона във вътрешен и външнополитически план като са откроени основните приоритети в областта на икономиката, политиката и сигурността, а също и съществуващите проблеми, съдържащи потенциал за конфликти и нестабилност. Специално внимание се обръща и на влиянието на външните за региона фактори. За тази цел в монографията са включени и три  глави, показващи мястото на балканските страни в променящата се стратегия и поведение на ЕС, НАТО и Русия.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

14.12.2021 БАЛКАНИСТИКАТА ДИПЛОМАЦИЯТА И ПОЛИТИКАТА 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на лекцията на проф. д-р Румяна Ил. Прешленова (ИБЦТ–БАН) на тема „Балканистиката, дипломацията и политиката. 100 години от рождението на акад. Николай Тодоров“.

Събитието е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 14 декември 2021 г. (вторник) от 17:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви! 

https://zoom.us/j/94953582249

Meeting ID: 949 5358 2249

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

корица Монтана 2021 33На 2 декември 2021 г. в експозиционата зала на Регионалния исторически музей в Монтана беше представен  сборникът „Монтана: един модерен град на 130 години” (Издателство Тендрил). Негов съставител е чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов. Изданието е посветено на 130-годишнината от обявяването на тогавашното село (Голяма) Кутловица за град, наименован на тогавашния български княз Фердинанд. Така започва нов етап от историята на селището, възникнало още през Античността. Неговото развитие през изминалите тринадесет десетилетия преминава през сериозни социално-икономически и политически трансформации. Може би доказателство за тези чести и дълбоки промени през този период е и промяната на името му – от  Кутловица на Фердинанд (1891 г.) и Михайловград (1945 г.) за да се стигне до днешното – Монтана (от 1993 г.), напомнящо за древното минало на това поселение.

Сборникът е третото поредно издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) – БАН в Монтана. В него са включени десет студии и статии, разглеждащи редица важни аспекти от развитието на града през последните 130 години.  Той е резултат от успешното сътрудничество между ИБЦТ и Българската академия на науките с местни институции като Регионален исторически музей (РИМ) и Държавен архив (ДА) в Монтана чрез участието на техни сътрудници като автори в изданието.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Cover Balkani10На 23.11.2021 г. в салона на ИБЦТ–БАН, при спазване на всички противоепидемични мерки, се състоя премиерата на поредния десети брой на БАЛКАНИ, научното периодично издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН, посветено на кръглата годишнина от неговото щастливо рождение. Това подсказа и темата на броя: „10 години БАЛКАНИ“. Чл. кор. проф. дин Александър Костов, главен редактор на изданието, направи кратка, но емоционална равносметка на изминалите 10 години на фона на атрактивна ретроспективна презентация. 

В настоящия брой измежду предложените статии са подбрани онези, които са посветени на значими проблеми от различни периоди на историята на региона и са дело на изявени и утвърдени учени от ИБЦТ. В юбилейното издание са включени статиите и на тримата бележити учени, участвали като автори и в първия брой – Валерия Фол, Мария Тодорова и Галя Вълчинова.

Една от мисиите на изданието е да бъдат представяни атрактивно и информативно всички актуални аспекти от богатата научна и обществена дейност на екипа на Института, проектирани в отделните рубрики: „Балканистични хроники“, „Нови книги“ и „Рецензии“; да се отдаде заслужена почит към забележителни личности в историята на научните изследвания  на Югоизточна Европа посредством рубриката “Personalia”.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Cities in the Balkans coverУважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че излезе от печат книгата “Cities in the Balkans: Spaces, Faces, Memories” (Sofia: IBSCT-BAS, 2021, ISBN 978-619-7179-20-0, 358 с.).

Изданието е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН с решение на Министерския съвет № 577 от 17 август 2018 г.

Книгата е достъпна в ИБЦТ–БАН (ул. „Московска“ № 45).

Съдържание

Всички права запазени © 2023 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене