Събития

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Plakat - novija 6 JuneНа 6 юни 2017 г., вторник, от 10.00 ч. в Големия салон на БАН с научна конференция и изложба на тема „Българи и хървати през вековете: Равносметката“ ще бъде чествана 20-годишнината от подписването на Двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между БАН и ХАНИ. По нея се изпълняват два научни проекта на учени от Института за балканистика с Център по тракология с партньори от хърватска страна Отделението за исторически изследвания и Института за хърватска литература, театър и музика с ръководители от българска страна проф. дин Светлозар Елдъров (Българи и хървати в Югоизточна Европа от VІІ до ХХ век) и доц. д-р Антоанета Балчева (Приносът на интелектуалните и духовни елити в България и Хърватия за езиковото и културното многообразие на Европа). Те се нареждат сред най-резултатните проекти по двустранните спогодби на БАН в направлението Културно-историческо наследство и национална идентичност. Досега са организирани 14 съвмести научни конференции, всички с издадени сборници с общ обем 4000 страници, които съдържат над 150 студии и статии на български и хърватски учени и по съдържание и приноси представляват същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие.

П О К А Н А 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

По повод 45-годишнината от учредяването на Института по тракология в градовете Монтана и Видин беше представена фотоизложбата „Херосът остава в Тракия“, а учени от Центъра по тракология изнесоха пред широка публика интересни лекции.

Пълен текст и снимки 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Pokana 45 god InstПреди 45 години е създаден Институтът по тракология като самостоятелно научно звено на БАН с директор-основател проф. д.ист.н. Александър Фол. По този повод Институтът за балканистика с Център по тракология при БАН инициира поредица събития в своеобразна Седмица на тракологията. Честването ще стартира с откриване на документална изложба „Херосът остава в Тракия…“ – по заглавието на една от първите публикации на проф. Александър Фол.

Изложбата ще бъде открита на 9 май (вторник) от 13:00 във фоайето на Централната сграда на БАН (ул. 15 ноември, София). След откриването на изложбата ще бъде представено най-новото издание на Центъра по тракология „Проф. Ал. Фол“ – „Thracia“ 22/2017. В следващите месеци са орагнизирани още редица събития (ВИЖ ПЪЛНОТО ОПИСАНИЕ), а кулминация на честванията ще бъде XIII-ят международен конгрес по
тракология, който ще се проведе в Казанлък от 3 до 7 септември 2017 г.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЦАТА ПО ТРАКОЛОГИЯ 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

cover kniga Orlin Sabev - Copy 1Излезе от печат новото изследване на Орлин Събев -- Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България). Монографията разглежда историческия развой на османското библитечно дело в българските земи в периода XV–XIX в. Въз основа на богат и неизползван досега архивен материал са разгледани както частни колекции от книги, така и обществени (вакъфски) библиотеки. Изследването предлага количествен и съдържателен анализ на книжните фондове, техният начин на съхранение и по-късната тенденция на сливането им, което води до еволюция на османските обществени библиотеки от училищни и джамийски в общоградски. Монографията представя в хронологичен и аналитичен аспект историята на османските библиотеки в българските земи, голяма част от чийто книжен фонд се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София като част от националното културно-историческо наследство.

Орлин Събев, Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България), София, изд. „Авангард Прима“, 2017, 430 стр.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви поканим на конференция, организирана от ГРЪЦКИЯ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ (HBCB) и ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ "АРИСТОТЕЛ", на тема: "Търговци и предприемачи на Балканите през XIX-XX век: от икономическа дейност към културно общуване”. Изтъкнати гръцки и български учени ще представят кратки доклади по основната тема, създавайки предпоставки за размисли и диалог. Събитието ще се проведе събота 01 април 2017 г., от 10:00 ч. в зала „СТЕФАН ГЕЧЕВ” на посолството на Гърция, бул. „Евлоги Георгиев” № 103.

ПОКАНА 

ПРОГРАМА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Accross the Danube

Институтът за балканистика с Център по тракология Ви кани на представянето на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.), издадена през 2017 от издателство Brill.


Книгата ще бъде представена от един от съставителите й Олга Кациарди – Херинг, професор по нова гръцка история в Атинския университет „Й. Каподистриас” и от Росица Градева, доцент в Института за балканистика с Център по тракология.Представянето ще се състои на 28 март (вторник) от 16 ч. в сградата на ИБЦТ на ул. Московска 45.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Уважаеми колеги, дами и господа,
Институтът за балканистика с център по тракология има удоволствието да Ви покани
на академична лекция на проф. д-р Марк Креймър, директор на „Центъра за Студената война“ в Харвардския университет (САЩ) на тема:
Войната между НАТО и Сърбия в Косово през 1999 г. и отражението й за регионалната и глобалната сигурност

Лекцията ще бъде на английски език и ще се състои на 21 март /вторник/ от 16.00 ч. в сградата на ИБЦТ, ул. „Московска“№45, гр.София.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Институтът за балканистика с Център по тракология - БАН има удоволствието да Ви покани на публична лекция на Мариян Карагьозов на тема: "Различните лица на съвременния ислям в Босна и Херцеговина".Събитието ще се състои на 14.03.2017 г. от 16 часа в сградата на Института, ул. "Московска" 45. Лекцията е в изпълнение на проект по програмата на БАН за подпомагане на млади учени.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

БАЛКАНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО УКРАИНСКАТА КРИЗА

face 04 Cover UkrainaПредставянето на сборника "Украинската криза и Балканите " ще бъде на 9 март (четвъртък ) от 10:30 часа в Дома на Европа на ул. „Г.С.Раковски” 124.(За допълнителна информация: тел.+359 2 980 62 97).

 Настоящият сборник е първи опит в съвременната българска историография за сравнителен историко-политологически анализ на специфичните особености в позициите на балканските държави към най-сериозната засега европейска военнополитическа криза през XXI век. Специфичните особености на отделните балкански страни определят различни акценти във всяка от статиите: отражението на Косовския прецедент като аргумент за анексията на Крим върху Сърбия, Косово и Македония;  новата роля на Румъния за сигурността в Черноморския регион; влиянието на Русия върху политическия живот в България; вътрешното разделение в Босна и Херцеговина; ефектът на руските контрасанкции върху икономиките на Албания, Гърция, Хърватия и Черна гора; загрижеността на Турция за съдбата на кримските татари; участието на сръбски доброволци в боевете в Източна Украйна.  Анализирана е и информационната война между Русия и Украйна на терена на балканските държави, както и ролята на Брюксел като фактор, който поставя в определени рамки външнополитическото поведение на балканските членки на ЕС.

Публикациите, написани с професионална научна добросъвестност и на достъпен език, представляват интерес за широк кръг читатели.

Съдържание

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Job 0138 prv

 Във връзка с отбелязването на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО Институтът за балканистика с Център по тракология Проф. Александър Фол към Българската академия на науките изработи двуезичен интерактивен мултимедиен продукт на тема Човек-природа-култура: Древна Тракия и Средновековна България/ Man-Nature-Culture: Ancient Thrace and Medieval Bulgaria. В представянето са включени и 4 от паметниците на територията на Република България от листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО – Казанлъшка и Свещарски гробници, Мадарски конник, Ивановски скални манастири. 

Темата се вписва изцяло в приоритетните области на ЮНЕСКО, тъй като проектът е насочен към широката публика, основно към подрастващите и обучаващите се, и е обвързан с разпространяването на ценностите на световната организация.Цел на проекта е да запознае аудиторията с връзката на античния и средновековния човек с природата, нейната трансформация в култура на битието, връзката природа-култура, видима в съхранените до наши дни недвижими и движимикултурни ценности. Чрез визуалния и текстови разказ се потърси осмислянето на отношението човек – природа – култура, с цел доближаване до хората от античността и средновековието, извън техните клиширани от учебниците, достъпната литература и медийно представяне на широката аудитория образи, през историческия факт и през метафоричния образен текст.

Човек-природа-култура може да бъде свален от ТАЗИ ВРЪЗКА и след разархивиране да бъде ползван на личния ви компютър.  

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 31 януари 2017 г. от 16:00 часа в Регионален исторически музей – София бе представен том 31 от поредицата Studia Balcanica: MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА. Сборникът включва статиите на 32 учени, които биха увлекли със съдържанието си не само специалистите, но и неизкушените от науката читатели. Често употребяваме в ежедневието думите „чудо, чудеса, чудесно, чудовище, чудовищно“ без да се замисляме за същността, скрита зад тях, интуитивно променяйки смисъла им в зависимост от ситуационната употреба. Всъщност, какво означава „чудо“, как се е родила идеята за фантастичните чудовища, какъв е „живота“ им през хилядолетията в мислите, вярванията, литературата, киното и дори в туристическата реклама? Отговорите на тези въпроси и още много други са скрити между кориците на тома MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА.1Sasho Mirabilia

 

На фона на една атрактивна презентация със снимки от Първата интердисциплинарна конференция със същото наименование, проведена през 2014 г., проф. Ал. Костов, директор на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол”, поздрави присъстващите с новоизлязлото великолепно издание и направи кратка ретроспекция на проекта, увенчан с него. Той благодари на всички „виновници” за събитието: съставителите и редакторите на сборника – проф. д.изк. Ваня Лозанова и проф. дин Валерия Фол; всички автори и участници в проекта; на Столична община, под чийто патронаж бе реализиран проекта; на Американския научен център в София, любезно предоставили зала за научната конференция, проведена през 2014 г.; на Регионалния исторически музей, който стана домакин на чудесното събитие…2VL Mirabilia

Проф. д.изк. Ваня Лозанова представи накратко сборника MIRABILIA, издание на ИБЦТ и издателска къща "Парадигма", което включва 32 статии на специалисти от различни хуманитарни области и от редица авторитетни научни звена и университети в страната. Издателското направление на проекта MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА (2014-2016) включи и подготовката и отпечатването на тематичен брой MIRABILIA на сп. Études Balkaniques, L, 1, 2014, (ISSN 0324-1645), съставен от 11 статии на английски език върху изследваната проблематика.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Pokana MirabiliaНа 31 януари 2017 г. (вторник) от 16:30 в в РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ (пл. Бански No1, София 1000) ще бъде представен новоизлезлият от печат сборник от научни статии MIRABILIA: ЧУДЕСА И ЧУДОВИЩА, отпечатан от издателство „Парадигма” като том 31 от поредицата STUDIA BALCANICA на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Ал. Фол” при БАН.

Защо Mirabilia? Защо чудеса и чудовища? Кой, защо и как конструира тези фенóмена? В какви взаимоотношения стоят те? Какви са техните функции в системата на отделните култури и културата като цяло? Какви проблемни ситуации в културното и социалното поле решават? В центъра на изследванията стоят понятията за чудеса и чудовища в тяхната релевантност, т.е. чудовищата като проявление и плод на чудото, в контекста на чудото.

Всички права запазени © 2019 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене