Събития

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Ethno Religious ProblemsИнститутът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при Българската академия на науките е организатор на международната научна конференция „Етно-религиозни проблеми на Балканите: теория, практика и политики“. Партньори на предстоящото събитие са Харвардският университет (САЩ), Институтът „Лудвиг Болцман“ за изследване на последиците от войните (Австрия), Областна администрация – Пловдив и Областна администрация – Хасково. В научния форум ще участват както утвърдени учени, така и млади специалисти, докторанти от български и чуждестранни научни институти и университети, експерти от държавни институции. Проблемите за запазването на етническото и религиозното многообразие, на културното и езиковото богатство на Балканите в контекста на съвременните процеси в региона ще ангажират вниманието на учени и специалисти по темата от Австрия, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, САЩ, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора и др.

Конференцията ще се проведе на 29 и 30 май 2023 г. в София. Събитието е част от работата по бюджетния проект „Етнически, религиозни и малцинствени проблеми на Балканите през XX и XXI век“ с ръководител проф. дюн Надя Бояджиева.

Официалното откриване ще се състои на 29 май 2023 г. от 10.00 ч. в Големия салон на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска“ № 45.

ПРОГРАМА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Снимка 1На 19 май 2023 г. в зала „Иван Евстр. Гешов“ в централната сграда на БАН, както и в онлайн формат, се проведе международната конференция „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“. Конференцията се организира от Съвета за чуждестранна българистика, Института за балканистика с Център по тракология и Института за исторически изследвания при Българската академия на науките в изпълнение на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Конференцията беше открита от чл.-кор. проф. дин Александър Костов – Председател на Съвета за чуждестранна българистика. Приветствие поднесе доц. д-р Елка Трайкова – научен секретар на БАН.

Конференцията се проведе в хибриден формат. С доклади участваха български и чуждестранни учени от шестнадесет държави.

Първата сесия, с модератор проф. д-р Румяна Прешленова (Институт за балканистика с Център по тракология – БАН), бе посветена на развитието на българистиката в Полша, Унгария и Гърция. Българистиката в Индия, Украйна, Китай и Япония бе представена във втората сесия на конференцията с модератор чл.-кор. проф. дин Александър Костов. Третата сесия на конференцията, с модератор проф. дин Пeнка Пейковска (Институт за исторически изследвания – БАН), бе посветена на състоянието на българистиката в Германия, Испания, Белгия и Италия. Последната сесия на конференцията, с модератор проф. дфн Любка Липчева-Пранджева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”), бе посветена на българистиката в Руската федерация и Молдова.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 2 юни 2023 г. ще се проведе поредната конференция в Монтана, организирана под научното ръководство на Филиала на Института по балканистика с център по тракология към Българската академия на науките в града, който е създаден преди 5 години. Темата на тазгодишния форум е: „Българският Северозапад: просвета и култура“. Повод за нейния избор е годишнината от основаването на Народно читалище „Разум 1883“ в някогашната Голяма Кутловица (днес гр. Монтана). В конференцията ще вземат участие 21 изследователи от институти на БАН и културни институции от региона – Монтана, Видин, Оряхово, Чипровци, Белградчик и Георги Дамяново. Техните  доклади са посветени на два основни аспекта:

  • Създаването, развитието и дейността на просветни и културни институции в Северозападна България.
  • Приносът и ролята на видни личности в просветното и културното дело в региона – учители, читалищни и музейни дейци, хора на изкуството и пр.           

Със събитието се слага начало на празничната програма по повод празника на Монтана Свети Дух, който тази година се пада на 5 юни.

Организатори на конференцията са община Монтана, БАН, ИБЦТ-филиал Монтана, Регионалният академичен център – Монтана, Регионалният исторически музей – Монтана.

Място на провеждане: Експозиционната зала на РИМ – Монтана, yл. „Граф Игнатиев“ № 3, начало – 9.00 ч.

ПРОГРАМА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

images/Българското_гражданско_общество_срещу_Холокоста_през_Втората_световна_война.pngИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в сътрудничество с Организацията на евреите в България „Шалом“ организират международна научна конференция на тема „Българското гражданско общество срещу Холокоста през Втората световна война“. В програмата са включени доклади на специалисти по темата от Израел, Австрия, Румъния, Франция, Словения и България.

Конференцията ще се проведе в София на 26 и 27 май 2023 г. Тя е част от Националната програма за отбелязване на 80-ата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война и от Календара на културните събития на Столична община.

Официалното откриване ще се състои на 26 май 2023 г. от 10.00 ч. в залата на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зона „Ларго“.

Изявата се осъществява със съдействието на Министерството на културата.

ПРОГРАМА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 19 май 2023 г. в сградата на Българска академия на науките, зала „Иван Евстр. Гешов“ ще се проведе международна конференция на тема „Историческата българистика извън България: състояние и перспективи“. Тя е поредният научен форум, организиран от Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН и е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Съорганизатори са  Институтът за балканистика с Център по тракология и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките в изпълнение на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. В конференцията ще вземат участие 23 учени, работещи у нас и в чужбина. В заявените от тях доклади и изказвания ще бъде разгледано състоянието на историческата българистика в 14 страни от Европа и Азия.

ПРОГРАМА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

15.05.23 Християнството религия политика и общество 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на поредната среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“, която ще се проведе на 22 май 2023 г. Доц. д-р Иво Топалилов и доц. д-р Златомира Герджикова ще дискутират на тема „Християнството – религия, политика и общество през Късната античност“.

Събитието ще се проведе на 22 май 2023 г. от 16.00 ч. в Големия салон на Института за балканистика с Център по тракология на ул. „Московска“ № 45. Всеки желаещ може да се присъедини към дискусията.

Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ се провежда в рамките на проекта Създаване и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

344820480 1265003967434347 6980524364852379381 nИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на публичната лекция на гл. ас. д-р Самуил Камбуров (ИБЦТ–БАН) на тема „Данни за Хладните оръжия в писмените извори (VI–XI век)“.

Събитието ще се проведе на 17 май 2023 г. (сряда) от 17:00 ч. в сградата на ИБЦТ–БАН (ул. „Московска“ № 45) и онлайн: https://us06web.zoom.us/j/86513444853

Очакваме ви!

Лекцията се организира в изпълнение на проект „Да преминеш през войната: Средновековният военен опит на Балканите и неговото социално отражение“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, договор № КП-06-М70-3/15.12.2022 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Плакат Геополитика и социум в Древна Тракия 1 copy 3На 11 и 12 май 2023 г. в зала „Иван Ев. Гешов“ на Българската академия на науките се проведе Първата национална конференция по тракология на тема „Геополитика и социум в Древна Тракия“, организирана от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. В конференцията се включиха 40 учени от 13 научни и културни институции (ИБЦТ–БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Национален научен клуб – ЮНЕСКО, УниБИТ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НАИМ–БАН, РАМ–Пловдив, Trident Technical College, РИМ–Ямбол, РИМ–Сливен, Институт за физика на твърдото тяло – БАН, ИМ Перущица), с доклади или постери по различни проблемни кръгове на тракологията от праисторията до късноантичната епоха в българските земи в две основни направления – политическото развитие на тракийските държави и развитието на тракийското общество и култура.

Съпътстващо събитие на конференцията бе откриването на изложбата „Пешеходецът…и неговите спътници. 90 години от рождението на проф. Александър Фол“, посветена на основателя на Института по тракология, днес Център по тракология „Проф. Александър Фол“, която бе изготвена от доц. д-р Калин Стоев и докторант Ели Филипова с любезното съдействие на проф. дин Валерия Фол и с подкрепата на ИНФРАМАТ. Изложбата може да бъде разгледана във фоайето на БАН – Администрация (ул. „15 ноември“ № 1) до 24 май 2023 г.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

rptНа 13 май 2023 г. в Библиотека „Петер Мелиус Юхас“ във втория по големина унгарски град – Дебрецен, беше открита фотодокументалната изложба „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“. Тя е подготвена от екип на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките с благословението на Игумена на Рилската света обител и любезното съдействие на Държавния културен институт към Министъра на външните работи на Република България. Събитието се осъществи с подкрепата на Българския културен институт в Будапеща и беше част от официалната програма за честване на 25-та годишнина на Българското малцинствено самоуправление в Дебрецен.

При откриването на изложбата приветствия поднесоха Н. Пр. Христо Полендаков, извънреден и пълномощен посланик на България в Унгария,  г-н Пламен Пейков, директор на Българския културен институт в Будапеща, г-н Симеон Варга, застъпник на българската малцинствена общност в Унгарския парламент и г-н Данчо Мусев, председател на Българското републиканско самоуправление в Унгария. В словата си наред с поздравленията към присъстващите те поставиха акцент върху факта, че изложбата гостува в Дебрецен броени дни след нейното представяне в Централата на ЮНЕСКО в Париж по повод 40-годишнината от включването на Рилския манастир в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

1683812391873Двама учени и един специализант на ИБЦТ–БАН взеха участие във втората международна конференция на националната е-инфраструктура за българско езиково и културно наследство КЛаДа.БГ Language Technologies and Digital Humanities: Resources and Applications (LTаDH-RA), която се проведе на 10–12 май 2023 г. в София. Гл. ас. д-р Ивайло Начев съвместно с ръководителя на КЛаДа.БГ проф. Кирил Симов и д-р Живко Ангелов (ИИКТ) представиха разработвания от тях проект на тема „Улиците на София“. Доц. д-р Златомира Герджикова презентира онлайн енциклопедията LABedia, а д-р Стаматия Фотиаду поднесе интерактивен разказ за ролята на железницата в развитието на Александруполис (Дедеагач).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Konstantin PreslavskПроектът на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“ (Договор: № КП-06-Н50/2) с ръководител проф. д-р Лора Тасева ще бъде представен по време на Софийския фестивал на науката.

Заповядайте на 12 май 2023 г. (петък) от 15.00 до 16.30 ч. на информационния щанд на Фонд „Научни изследвания“ на ниво 0 в София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

logo Uchitelno evangelieПроф. Лора Тасева от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките гостува в предаването „За думите" по БНР, програма „Христо Ботев“. Тя разказа за дейностите, които осъществява ръководеният от нея  международен екип от учени, в рамките на проект „Словното богатство на „Учителното евангелие“ на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. 

Като част от проекта в София беше проведена международна научна конференция „Учителното евангелие“ на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX-XIII в.): филологически и интердисциплинарни ракурси“. В събитието взеха участие изявени учени и млади изследователи от България, Австрия, Белгия, Германия, Италия, Словения, Хърватия и Чехия.

На чудесен български език интервю за предаването дадоха проф. Роланд Марти от Саарбрюкен, почетен доктор на Софийския университет и носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ и проф. Алесандро Мария Бруни от университета „Ка Фоскари“, Венеция.

Цялото интервю е достъпно тук.

Всички права запазени © 2024 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене