Събития

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

120047785 1712504982235434 8398367100931237415 oНа 26 септември 2020 г. в гр. Лом ще се проведе еднодневният дискусионен колоквиум „Dacia Ripensis: нови изследвания и открития“. Събитието е организирано като част от проекта „LABedia: eнциклопедия на Късната античност на Балканите“ съвместно с ИБЦТ–БАН, филиал Монтана, Исторически музей – Лом, Регионалния център за академични изследвания – Монтана и Община Лом.

Събитието е ограничено до участниците – лектори и дискутанти, като отделните доклади ще бъдат записани и качени в youtube канала Late Antique Balkans.

Повече за събитието може да научите тук.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Plakat finalИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките съвместно с Американския изследователски център в София организира Третите Четения по тракология на тема „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ“. Те ще се проведат на 14 и 15 септември 2020 г. и са посветени на изтъкнатия български траколог проф. Александър Фол.

В събитието ще вземат участие 25 учени от Института за балканистика с Център по тракология – БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, НБУ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Национален исторически музей, Национален археологически институт с музей – БАН и др. Материалите от научния форум ще бъдат публикувани в авторитетното научно издание Thracia XXVI.

Откриването на Третите Четения по тракология ще бъде на 14 септември 2020 г. от 9:30 ч. в Американския изследователски център в София.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

20200831 144634На 1 септември 2020 г. в центъра на гр. Каварна г-жа Елена Балтаджиева, кмет на Община Каварна, гл. ас. д-р Маламир Спасов от ИБЦТ–БАН и г-н Борис Спасов, председател на Добруджанския научен институт, откриха изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Това ново издание на изложбата се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките съвместно с Община Каварна по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

107010266 10158613973874777 2735558685192453971 oНа 2 и 3 юли 2020 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив се проведе среща на Консорциума на Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ). На срещата беше обсъдено текущото изграждане на инфраструктурата, постигнатите до момента резултати и плануваните дейности до края на годината.

На събитието в Пловдив партньорите в КЛаДА-БГ представиха и отворени за публика презентации по темите: изграждане на Българска мрежа от знания (семантична методология, езикови технологии, невронни мрежи, анотационна софтуерна среда, исторически поглед); OCR модели за български текстове с правопис преди реформата от 1945 г.; тримерни цифрови модели; дигитализиране на етнографски материали; библиографски бази данни в областта на хуманитаристиката; добавена реалност в галерии и музеи.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

През 2020 г. се отбелязват 120 години от рождението на изтъкнатия български историк, епиграф и филолог чл.-кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев, един от основателите на Института за балканистика при Българската академия на науките. По този повод ИБЦТ–БАН подготви виртуална изложба, в която са включени непоказвани досега документи, снимки и материали от личния архив на учения. Представени са интересни факти от живота на проф. Веселин Бешевлиев, свързани с неговото обучение, професионална реализация и научни приноси. 

Изложбата може да бъде разгледана тук (аудио и видео).

 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

PokanaИмаме удоволствието да ви поканим на представянето на двуезичния тематичен сборник „Египетските култове в Сердика“. Събитието ще се проведе на 30 юни 2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в двора на Института за балканистика с Център по тракология – БАН, ул. „Московска" № 45.

Очакваме ви!

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

VUV 6421На 12 юни 2020 г. в Цар-Симеоновата градина – Алеята на фонтана „Деметра“ беше открита изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Това ново издание на изложбата се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките съвместно с Община Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

IMG 1501На 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“, бе открита изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките съвместно с Регионален исторически музей – София. Нейни автори са проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, и гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата е представена в изпълнение на Разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ (част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура), подкрепена с договор D01-155/28.08.2018 на МОН.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Постер Изложба ПловдивИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките организира ново издание на изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Тя ще бъде представена в Пловдив в Цар-Симеоновата градина – Алеята на фонтана „Деметра“ от 12 до 26 юни 2020 г.

Това издание на изложбата се осъществява в партньорство с Община Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

В пощенски картички от края на XIX век до началото на дигиталната ера е представено културното многообразие на българските и редица балкански градове. Запечатани са емблематични пространства, които формират облика на Балканите в хода на модерната история. В изложбата намира място вписването на античното и средновековно архитектурно наследство в градската среда на съвременните селища.

Официалното откриване на изложбата ще бъде на 12 юни 2020 г. (петък) от 18:00 ч.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Human Nature PokanaНа 10 юни 2020 г. (сряда) в Софийското ларго в 15:00 часа ще бъде открита изложбата „Човек – природа – култура: Древна Тракия и Средновековна България“.

Фотоизложбата e подготвена от Института за балканистика с Център по тракология и показва връзката на античния и средновековния човек с природата и нейната трансформация в култура на битието. Тази връзка е видима в съхранените до наши дни редица недвижими и движими културни ценности от Античността и Средновековието. През историческите факти и метафоричния образен език на древните и средновековни паметници са разкрити общата визия и детайлното изразяване на представите за света и за мястото на човека и божествата в него. Атрактивните постери представят Свещарската и Казанлъшката гробници, Мадарския конник, Боянската църква, Ивановските скални манастири – паметници, които са включени в листата на ЮНЕСКО на световното културно наследство.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

EGIPET posterДвуезичният тематичен сборник, издаден по проект на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ към Българска академия на науките (ИБЦТ – БАН) и реализиран със съдействието на Френския институт в България включва 5 статии, които проследяват разпространението на египетските култове в гръко-римския свят, появата им в елинистическа Тракия и имплантирането им в римска Сердика. Хронологическите му рамки обхващат периода от началото на епохата на Елинизма (т.е. края на 4 – началото на 3 век пр. Хр.) до края на римската епоха (4 век сл. Хр.). Статиите са написани от различни специалисти, сред които историци, нумизмати и археолози:

Потребителски рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда неактивна

Patuvane kor 3 3 1Институтът за балканистика с Център по тракология издаде колективната монография „Култура на пътуването в Европейския Югоизток“. Съставителство и редакция: Антоанета Балчева. Редакционна колегия: Eлена Сюпюр, Хървойка Миханович-Салопек, Христина Марку. София: изд. на ИБЦТ, 2020, 536 стр., ISBN: 978-619-7179-13-2.

Книгата е плод на широкомащабен научен проект на секция „Култура на Балканите“ и включва 33 студии и статии на изтъкнати български и чуждестранни изследователи. Изданието провокира осмислянето на нови аспекти от практиката на пътуването и свързаната с него пътешественическа литература на Балканите, податлива на променящи се социално-исторически и културно-естетически модели, отразяващи както философските настроения на времето, така и актуалните представи за странстване, авантюра, пътешествие, дирене, себеутвърждаване и себеизграждане.

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене