Събития

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Cover Градът на БалканитеУважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че излезе от печат сборникът „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“ под съставителството на проф. д-р Румяна Ил. Прешленова (София: ИБЦТ–БАН, 2021, ISBN 978-619-7179-25-5, 868 с.).

Изданието е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН с решение на Министерския съвет № 577 от 17 август 2018 г.

Книгата е достъпна в ИБЦТ–БАН (ул. „Московска“ № 45).

Съдържание

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Представяне на албума в Пловдив webИнститутът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в партньорство с Регионален етнографски музей – Пловдив има удоволствието да ви покани на официалното представяне на албума „101 картини от България“ (Румяна Илиева Прешленова, Александра Димитрова Миланова, арх. Белин Теохаров Моллов – рисунки) в Пловдив.

Събитието ще се проведе на 1 април 2022 г. (петък) от 18:00 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив (ул. „Д-р Ст. Чомаков“ № 2).

Очакваме ви! 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Cover 02Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на официалното представяне на албума „101 картини от България“ (Румяна Илиева Прешленова, Александра Димитрова Миланова, арх. Белин Теохаров Моллов – рисунки).

Събитието ще се проведе на 20 март 2022 г. (неделя) от 17:00 ч. в Литературен клуб „Перото“ (Национален дворец на културата, бул. „България“ № 1, София).

Очакваме ви! 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

V polusenkite na istoriata2Имаме удоволствието да ви съобщим, че излезе от печат книгата на проф. дин Лиляна Симеонова „В полусенките на историята. Комуникации, шпионаж и отровителство през вековете“ (София: „Изток-Запад“ и Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, 2022. ISBN 978-619-7179-24-8; ISBN 978-619-01-0961-7).

Как в античния и средновековния свят развитието на комуникациите и това на разузнаването взаимно са си влияели е предмет на настоящото изследване на проф. Симеонова. То се основава на голям брой различни по вид и произход извори (гръцки, латински, източни и славянски). Истории за шпионаж, предаване на тайни сведения и всякакви форми на заблуда, както и за отровителството като начин за отстраняване на неудобни личности изплуват от полумрака на отминали епохи. Автентичният глас на древните автори може да се „чуе" чрез включените в книгата откъси от съчиненията им.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

08.03.22 Икономиката на Турция през Републиканския период 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на публичната лекция на Мариян Карагьозов (ИБЦТ–БАН) на тема „Икономиката на Турция през Републиканския период“.

Събитието е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 8 март 2022 г. (вторник) от 17:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви! 

https://us02web.zoom.us/j/89489470402

 

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Секция „Култура на Балканите“ към Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) при БАН организира в рамките на проекта „Културни пространства на Балканите: диалози и трансформации“ (2020-2022) кръгла маса на тема:

„Балканските култури: диалог, трансфер и метаморфози“

На научния форум ще се дискутира културното развитие на отделните страни, етнически и религиозни общности на Балканите не като статични пространства с фиксирани граници, а като пространства, функциониращи в режим на динамичен диалог. Известен със своето етническо, езиково и религиозно многообразие, Балканският полуостров е благодатно средище за оформяне и развитие на пъстра палитра от културни пространства. Както в исторически, така и в съвременен план е трудно да се очертаят обхватът и границите на тези пространства – те по-скоро са динамични, често неопределени и аморфни, преливащи едно в друго. Между тях са протичали и протичат процеси на взаимно опознаване, контакт и диалог. В рамките на тези естествени процеси се наблюдават влияния, заимствания, трансформации, които поддържат картата на културните пространства на Балканите в постоянна динамика на развитие и промяна. Тези процеси представляват особено привлекателно научно поле за изследователска работа. Наред с това остава дискусионен въпросът дали е съществувало и дали може да се говори и днес за общо, единно и специфично балканско културно пространство.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Logo BgНа 10 февруари 2022 г. приключи изпълнението на проект „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. Той е определен за финансиране въз основа на проведения през 2019 г. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Ръководител на научния колектив е гл. ас. д-р Александра Миланова (ИБЦТ–БАН).

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Cover 02Уважаеми колеги и приятели,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че излезе от печат албумът „101 картини от България“ (Румяна Илиева Прешленова, Александра Димитрова Миланова, арх. Белин Теохаров Моллов – рисунки). Изданието се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета за издателска дейност към Управителния съвет на Българската академия на науките.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

08.02.22 Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите 01Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на публичната лекция на гл. ас. д-р Александра Миланова (ИБЦТ–БАН) на тема „Европейски влияния в модерната градска музикална култура на Балканите. Библиографско изследване“.

Събитието е част от цикъла ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК и ще се проведе на 8 февруари 2022 г. (вторник) от 17:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви! 

https://us02web.zoom.us/j/89489470402

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН) има удоволствието да ви покани на публичната лекция на доц. Николай Сираков (РИМ–Сливен) на тема „Траките и виното“. 

Събитието се организира в рамките на процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за нуждите на РИМ–Сливен.

Лекцията ще се проведе на 3 февруари 2022 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в платформата Zoom.

Очакваме ви!

https://us02web.zoom.us/j/84618143577?pwd=SlpBOEdZOE1sYmFUZ0pZcTMyUmxrUT09

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

A. Milanova coverМлади учени от БАН бяха отличени в конкурс в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Наградите носят имената на бележити учени от Академията, както и на чуждестранни членове на БАН, по повод техни юбилейни годишнини.

За 2021 година наградите са на имената на проф. Лютфи Заде, чуждестранен член на БАН и на акад. Азаря Поликаров, по случай 100-годишнината от тяхното рождение.

Гл. ас. д-р Александра Миланова от Института за балканистика с Център по тракология получи награда за книгата „От Константинопол до Янина. Всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил“ (София: ИБЦТ–БАН, 2020). Монографията е част от изпълнението на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН с решение на Министерския съвет № 577 от 17 август 2018 г. Книгата е достъпна в електронен вариант в дигиталната библиотека на интернет страницата на ИБЦТ–БАН.

Страница 2 от 16

Всички права запазени © 2022 Институт за балканистика с център по тракология към БАН, Уеб агенция Кая Про, София

Търсене